Belén López López

Diplomada en Fisioterapia, U. Alfonso X El Sabio (2004-2008) 

Diplomada en Terapia Ocupacional, U. Alfonso X el Sabio (2004-2008) 

Máster Oficial en Terapias Manuais, U. Europea de Madrid (2008-2009)

Máster Oficial en Patoloxía Neurolóxica: actuaciones en fisioterapia e terapia ocupacional, U. Rey Juan Carlos (2009-2012)

Doctorando en Ciencias da Saúde - Neurorehabilitación, U. de La Coruña  (2012-actualidade)

 Formación práctica Método Dardzinski, Walk On, University of Sydney, Sept´15 - Dic ´15. 

 PUBLICACIÓNS: 
 
“Estudo de avaliación das características de seguridade no fogar das Persoas Maiores de 65 anos”, colaboradora APETO, Novembro 2013.

“Atención especializada a persoas con demencia”, colaboradora, XXV congreso de Xerontoloxía e Xeriatría, Maio 2013.

Póster laboral “Independencia en persoas con demencia”, Sanitas, XV Xornadas AFACO xuño´10-UDC.

Tratamento miofascial para a dor de xeonllo en pacientes con osteocondritis disecante do cóndilo femoral interno. Dep. legal: C-2313-2009,   ISBN – 13: 978-84-692-4986-4

Células nai na recuperación da marcha da lesión medular traumática. Dep. Legal: C-2314-2009     ISBN-13: 978-84-692-4987-1 
  
CURSOS E RELATORIOS: 
 
V congreso Dementia Champion, Sanitas Residencial, Barcelona 3 e 4 de Xuño 2014. 

Relator “ Programas específicos de formación no ámbito residencial” II Edición Plan de Formación Continua en Demencias, AFACO, A Coruña 13  de Marzo 2014

Gañadora e relatora 1º premio “A retrogénesis como coidado centrado na persoa con demencia”, XIV Xornadas Estatais de Terapia Ocupacional, Madrid, 24-26 outubro 2013. 

Presentación de comunicacións e pósteres en Congresos Internacionais de Xerontoloxía e Xeriatría e AFACO (2010-actualidade). 

Impartición de diversos cursos para persoal sanitario. (2010-2012)