Belén López López

Diplomada en Fisioterapia, U. Alfonso X El Sabio (2004-2008) 

Diplomada en Terapia Ocupacional, U. Alfonso X el Sabio (2004-2008) 

Máster Oficial en Terapias Manuais, U. Europea de Madrid (2008-2009)

Máster Oficial en Patoloxía Neurolóxica: actuaciones en fisioterapia e terapia ocupacional, U. Rey Juan Carlos (2009-2012)

Doctorando en Ciencias da Saúde - Neurorehabilitación, U. de La Coruña  (2012-actualidade)

 Formación práctica Método Dardzinski, Walk On, University of Sydney, Sept´15 - Dic ´15. 

Curso teórico práctico DNHS, Helios Electromedicina Madrid, 40h - Nov ´13 - Ene ´14. 

Movemento normal “Introdución ao concepto Bobath”, Marzo Saúde Lugo 20h - Abril ´13. 

Mobilización neuromeníngea e dor, UDC 20h - Setembro ´12.  Fibrolisis con ganchos, ITNM, Vigo 40h -  Abril ´12.

 “Rehabilitación do paciente con patoloxía vascular”, Consellería de Traballo e BienestarXunta de Galicia, Maio-Xuño ´10. 

“Persoal Best”, Sanitas Residencial - Foro de Formación, Vigo- Maio ´10. 

Método Dotte-mobilización de pacientes, Foro formación, Madrid 20h – Outubro ´09. 

Técnicas de rehabilitación para pacientes xeriátricos, Foro Formación, Madrid 20h Xuño´09.

 Curso de Encadernación adaptada a persoas con deficiencia Psíquica e Física Códice,  Coruña 100h - Novembro ´07  

Curso de vendaxe neuromuscular “Tapping”, Atenea, Madrid, 15h - Outubro ´07

 Curso de socorrista acuático-terrestre, Cruz Vermella Coruña 80h - Abril ´06

 Curso “Calidade en Terapia Ocupacional”, UDC, 20h - Xullo ´05.

 Curso “Primeiros Auxilios”, Cruz Vermella Coruña 50 h - Xullo ´05

 Curso  “Práctica clínica en Terapia Ocupacional”, UDC, 20 h - Outubro ´04 

Curso pintado de papeis a man aplicado en Terapia Ocupacional, Códice, A Coruña, ´04 

Asistencia a diversos congresos e xornadas de ámbito internacional e estatal de ASPAYM, SGXX, APETO, AFACO, Fibromialxia, Reumatoloxía, Fisioterapia Neurológica no deporte adaptado (2005-2014). 
 
 PUBLICACIÓNS: 
 
 “Estudo de avaliación das características de seguridade no fogar das Persoas Maiores de 65 anos”, colaboradora APETO, Novembro 2013.

 “Atención especializada a persoas con demencia”, colaboradora, XXV congreso de Xerontoloxía e Xeriatría, Maio 2013.

 Póster laboral “Independencia en persoas con demencia”, Sanitas, XV Xornadas AFACO xuño´10-UDC.

Tratamento miofascial para a dor de xeonllo en pacientes con osteocondritis disecante do cóndilo femoral interno. Dep. legal: C-2313-2009,   ISBN – 13: 978-84-692-4986-4  Células nai na recuperación da marcha da lesión medular traumática. Dep. Legal: C-2314-2009     ISBN-13: 978-84-692-4987-1 
 
 
CURSOS E RELATORIOS: 
 
 V congreso Dementia Champion, Sanitas Residencial, Barcelona 3 e 4 de Xuño 2014. 

Relator “ Programas específicos de formación no ámbito residencial” II Edición Plan de Formación Continua en Demencias, AFACO, A Coruña 13  de Marzo 2014

 Gañadora e relatora 1º premio “A retrogénesis como coidado centrado na persoa con demencia”, XIV Xornadas Estatais de Terapia Ocupacional, Madrid, 24-26 outubro 2013. 

Presentación de comunicacións e pósteres en Congresos Internacionais de Xerontoloxía e Xeriatría e AFACO (2010-actualidade). 

Impartición de diversos cursos para persoal sanitario. (2010-2012)