Cirurxía estética das enxivas

En ocasións, hai pacientes cunha liña de sorriso ampla que detectan unha retracción da enxiva nun ou varios dentes e que lles afea a sonrisa. Hoxe en día para solucionar estes problemas hai técnicas de cirurxía mucoxinxival plenamente contrastadas cuns resultados moi aceptables.

É evidente, como sempre, que primeiro hai que facer un diagnóstico correcto do caso, analizar as causas e logo elexir a técnica adecuada para o seu caso particular.

Antes de nada hai que descartar que exista unha enfermidade periodontal de base (piorrea) e de habela, primeiro hay que tratarla. Unha vez analizado o caso e obtidas as conclusións oportunas, tomamos a decisión de mellorar a estética. Para iso existen diferentes técnicas e materiais que podemos utilizar en función da necesidade do caso. 

Algunha destas técnicas consiste en facer un inxerto subepitelial (neste caso tomamos un inxerto de tecido conxuntivo do paladar e trasladámolo á zona da recesión, e cubrímolo con enxiva desa zona); até facer un colgaxo de dobre papila (tomando a enxiva de ámbolos lados da recesión para unila no centro). Tamén podemos usar distintos materiais tanto de orixe animal e human como o coláxeno ou a matriz dérmica acelular; como de orixe artificial como as membranas de politetrafluoretileno que nos leva a unha rexeneración tisular guiada pola propia membrana.

Podemos tamén alongar uns dentes curtos simplemente facendo unha xinxivectomía, és dicir, sacando parte da enxiva que pode estar recubrindo a coroa dos dentes.

É típico tamén que tras movementos de ortodoncia se poidan empezar a expoñer raíces dalgúns dentes, estas retraccións podémolas frear cun inxerto xinxival libre tamén obtido do paladar que trasladamos á base da recesión para crear nesa zona unha banda de enxiva forte coa función de evitar que siga a retracción. Nunha segunda fase podemos traer esa enxiva firme que agora xa temos hacia a coroa para tratar de cubrir a recesión.

Hai múltiples técnicas de microcirurxía que nos axudan a mellorar ese sorriso.

A solución ás enxivas que son demasiado longas, é dicir o chamado "sorriso xenxival", pode ser o alongamento de coroa do dente, que é o segundo procedemento periodontal estético máis común entre os pacientes menores de 50 anos, de acordo a unha enquisa levada a cabo entre numerosos periodoncistas. Co alongamento da coroa, o exceso das enxivas e o tecido óseo recontórnase para expoñer máis parte do dente natural. Isto pódese facer a un dente para igualar a liña das enxivas, ou varios dentes para expoñer un amplo sorriso natural.

 

Non debemos esquecer que a enxiva é o marco onde o diente é o cadro