Endodoncia

Endodoncia

Na Clínica dental Pardiñas da Coruña dispoñemos dos últimos avances e tecnoloxía utilizados polos nosos especialistas en endodoncia. Nesta páxina atopará información sobre endodoncia que esperamos que poida servirlle de axuda e aclarar as súas dúbidas.

A carie é unha das patoloxías dentais máis frecuentes, considérase unha enfermidade infecciosa xa que no seu desenvolvemento involúcranse diversos tipos de bacterias e é aínda a día de hoxe a enfermidade de maior prevalencia no mundo (a máis frecuente). Cando un dente se atopa afectado pola carie, as bacterias desmineralizan (destrúen) os tecidos duros do dente.

Segundo o avance da carie, a lesión do dente pode ser máis ou menos superficial, é dicir, a carie pode afectar só á capa máis externa do dente (esmalte), pero pode continuar avanzando até chegar a afectar tecidos máis internos como a dentina e finalmente a pulpa dental (o nervio do dente).

A causa da carie podería considerarse como o resultado de tres factores: os azucres (a cantidade de azucre que inxerimos na nosa dieta), as bacterias e a susceptibilidade do hóspede (a predisposición que ten unha persoa para desenvolver a carie).

Segundo o grao de evolución da carie (tamaño e profundidade), poden aparecer síntomas que poden ser desde dor ou molestias moi febles, até dor moi aguda ou incapacitante, acompañada de abscesos (flemóns) e mesmo febre. xeralmente, canto máis preto está a carie da pulpa dental (do nervio do dente), máis dolorosa e sintomática adoita ser.  

Existen outras causas polas que o nervio do diente se pode ver afectado, como é o caso dos traumatismos (golpes nos dentes, provocados por accidentes deportivos, infantís, de tráfico, etc), que tamén poden producir dolor e situacións de urxencia, que requiren tratamento inmediato.

Por último, pero non por iso menos importantes, debemos falar dos procesos destructivos non bacterianos (desgastes dos dentes). Os desgastes dos dentes poden ser fisiolóxicos (debidos á idade) ou patolóxicos, producidos por hábitos ou “teimas” como un cepillado moi agresivo, o abuso de pastas de dentes moi erosivas, onicofagia (morderse as uñas), o bruxismo (rechinar os dientes e apretar os dentes). En moitos casos, a perda de tejidos do dente é tan acentuada que se pode afectar a pulpa dental (o nervio) provocando diversos síntomas clínicos como sensibilidade dental (dor producida ao tomar cousas frías, alimentos azucarados, ácidos, etc) , dor, abscesos (flemóns).

Na Clínica dental Pardiñas en Galicia, asesorámoslle sobre o tratamento que vostede necesite. Contacte connosco no telf: 981 21 40 00 ou a través do email: clinicapardinas@clinicapardinas.com


La palabra endodoncia hace referencia al tratamiento del nervio (pulpa  dental) que se encuentra situado en el interior de los dientes.


Es un Odontólogo o Estomatólogo que dedica la totalidad de su tiempo laboral a realizar únicamente endodoncias. Posee una formación adicional especializada en Endodoncia obtenida a través de un Máster.


Es un procedimiento que consiste en eliminar la pulpa dental (el nervio del diente), desinfectar el interior de los conductos del diente y por último, obturar (rellenar con un material especial) dichos conductos.


Pueden aparecer síntomas muy diversos, dependiendo del tipo y grado de afectación de la pulpa dental (nervio del diente). Generalmente los dientes se vuelven sensibles al frío, posteriormente al calor, a la masticación. En determinadas ocasiones (generalmente debido a traumatismos), el diente puede cambiar de color) y entre los signos clínicos más frecuentes también podemos encontrar abscesos (flemones), fístulas (pequeño granito en la encía a través del cual se elimina el pus).


Se realiza bajo anestesia local. Una vez acabada la endodoncia pueden aparecer molestias durante la masticación debido a la irritación de los tejidos periodontales (tejidos que rodean a la raíz del diente), que se pueden solventar fácilmente con la medicación adecuada.


La endodoncia es un tratamiento complejo y minucioso, en la mayoría de los casos las endodoncias suelen terminarse en una sesión (entre 1-2 horas según el grado de dificultad), pero existen excepciones en los que el tratamiento puede prolongarse durante dos o más sesiones, siempre a juicio del profesional que la realice.


Al finalizar la endodoncia, el diente se cubre con un empaste provisional, que en pocos días o semanas será reemplazado por un empaste o reconstrucción definitiva o por una corona (funda) dependiendo del grado de destrucción. Esta fase es tan importante como la endodoncia, ya que un diente endodonciado que no ha sido reconstruido puede fracturarse. En pocos casos un diente correctamente restaurado y tratado con endodoncia puede sufrir una fractura al cabo de un tiempo por pérdida de la restauración, caries u otros factores predisponentes entre los que se encuentra el bruxismo (apretamiento o rechinamiento de los dientes).


La alternativa es la extracción y dado que esto es un hecho irreversible, su odontólogo o estomatólogo siempre propondrá primero la realización de la endodoncia o le recomendará un endodoncista si lo cree oportuno. No hay nada mejor que el propio diente.


Este tratamiento es necesario cuando la pulpa dental (el nervio del diente) está afectada de manera irreversible, bien sea por caries, traumatismos, desgastee del diente, etc. También está indicada la endodoncia en aquellos dientes en los que se van a colocar puentes o coronas (fundas) en los que el tallado (la preparación para recibir el puente o la corona) es muy exhaustivo.