Estudo dental

Información e estudo dental

Clínica Dental Pardiñas creou esta nova sección dentro da propia Clínica para facilitar información de primeira man sen custo algún para vostede sobre implantes dentais.

Só terá que chamar ao teléfono 881-92.72.01 para concertar unha cita e será informado detalladamente pola nosa coordinadora, a Srta. Isabel Fontanes Mourelle y o Dr. José Pardiñas sobre as posibilidades restauradoras da súa boca con implantes dentais, así como dos custos do tratamento e das probas complementarias necesarias para o diagnóstico.

¿O estudo de implantes é gratis?

Non. Facer un estudo implantolóxico é facer un diagnóstico para enfocar despois o tratamento oportuno coas mellores garantías de éxito. Un estudo implica, ademais da exploración clínica, unha serie de probas complementarias como son radiografías panorámicas, modelos de estudo, férulas, encerados, etc.; e nalgúns casos un escáner. É evidente que todo isto ten uns custos que debe asumir o paciente. Facer un diagnóstico nunca pode ser gratuíto posto que é a parte máis importante de calquera acto médico.

Entón, ¿Cal é a información sen custo?

Ao paciente asesóraselle persoalmente sen ningún tipo de compromiso e explícaselle en que consiste un tratamento con implantes dentais, que tipos de implantes existen, como son as distintas fases, canto tempo leva o tratamento, como é o post-operatorio, cales son os distintos tipos de próteses que van sobre os implantes. E por suposto, os costes orientativos do tratamento e dos estudos previos.

Todo isto, dunha manera didáctica, "tocando" e "vendo" todos os compoñentes. En definitiva, resólvenselle ao paciente todas as posibles dúbidas que poida tener.