Limitacións

  • Co tempo, os dentes naturais remanentes na boca desplázanse ou cambian de posición, sobre todo os que resultan recargados ou empuxados polos aparellos de prótese, e, ademais, o óso sobre o que estes se apoian tamén cambia de forma (o mesmo que a cara e o corpo), co que os devanditos aparellos iranse desadaptando e poderán chegar a producir algunhas molestias ou ulceracións que requiren a adecuación polo dentista, e a substitución, ao cabo dun tempo variable, por outras novas.
  • Ademais, os elementos metálicos (e tamén os de acrílico) dos aparellos de prótese removible poden experimentar fracturas co uso, debido ao que se chama fatiga elástica (algo parecido ao que ocorre cun arame cndo se dobla para un lado e outro repetidas veces); tales fracturas requieren unha reparación inmediata, para evitar problemas engadidos causados polas estruturas rotas.
  • Respecto á masticación, estas estruturas móbiles nunca poderán substituir aos dentes orixinais. A Súa capacidade de corte e trituración é menor e a forza que podemos exercer sobre este tipo de prótese tamén é menor que a que poderíamos exercer sobre os nosos dentes.
  • Ademais, o feito de non ser fixos implica que ao masticar notaremos un movemento de balanceo, sobre todo con certo tipo de alimentos que se fragmenten en partículas pequenas e duras (como galletas ou froitos secos), que se poden introducir por debaixo da dentadura.
  • Os movementos poden ser moi marcados nas próteses completas, sobre todo as inferiores, e máis aínda cuando os rebordes están moi reabsorbidos.