Moas do Xuízo

As moas do xuízo poden supoñer un problema para os pacientes, en especial para aqueles que están na idade na que están erupcionandas, xeralmente entre os 17 e 24 anos.

A moas do xuízo pode erupcionar de forma nomal sen dar ningún tipo de sintomatoloxía. Pero en moitos casos estas erupcionannunha malposición, xeralmente debido a unha falta de espazo.

Nestes casos nos que as moas do xuízo erupcionan nunha malposición se poden producir problemas como pode ser aPerioconaritis, que é unha inflamación e/ou infección da enxiva que recobre a moa, o que pode producir dor, mal alento, mal sabor de boca e en casos máis avanzados febre. Estes episodios poden remitir con antibióticos pero esta infección pode volver acontecer converténdose en crónico, sendo o tratamento de elección a extracción das moas do xuízo.

Noutros casos a malposición das moas do xuízo pode danar as pezas veciñas, producíndolles carie, desprazamentos chegando mesmo a poder perder ambas as dúas pezas.

É recomendable diagnosticar tempranamente un posible problema nas moas do xuízo, xa que a súa extracción resulta máis sinxela e con menos complicacións postoperatorias a idades temperás nas que as moas do xuízo non están totalmente formadas.