Posibles Complicacións

¿PODEN FRACASAR OS IMPLANTES DENTAIS?

Cando falamos de criterios do éxito dos implantes dentais, hoxe sabemos que en mans expertas o índice de éxito a longo prazo é do 99%. Loxicamente eses éxitos conséguense seleccionando ao paciente adecuadamente. Pero non cabe dúbida de que queda aí unha pequena porcentaxe de fracasos, aínda realizando todos os protocolos rigorosamente.

Queremos lembrar que estes fracasos non son debidos ao "rexeitamento" posto que este non existe como tal cando se colocan implantes de calidade contrastada.

Estes fracasos podemos dividilos en precoces e tardíos, e pasaremos a analizar as súas causas.

Os fracasos precoces son aqueles que ocorren nos primeros meses, antes de colocar a prótese sobre eles e poden deberse a que a calidade do óso non sexa a adecuada, de feito hai máis fracasos no maxilar superior que no inferior porque adoita ser un óso máis esponxoso, menos compacto, e en definitiva de peor calidade.

Outros factores que inflúen son a calor que se pode orixinar co fresado previo á colocación do implante dental, polo que é fundamental unha boa irrigación durante o paso sucesivo das distintas fresas (brocas que nos axudan a perforar o óso) e durante a colocación do propio implante dental, e por suposto traballar coas revolucións adecuadas nas pezas de man. Non se debe de traballar a alta velocidade xa que neste caso a pesar da irrigación é inevitable un quecemento que provoca necrosis do óso a ese nivel, co cal o implante dental non se integrará.

Se se fai mucha presión ao fresar tamén se pode danar o óso impedindo unha boa rexeneración. As fresas deben ter un corte impecable e débense refugar tras cada uso.

Hai pois que respectar a bioloxía ósea para que os procesos de cicatrización sexan os correctos.

Unha infección tamén nos pode levar ao fracaso do implante. É imprescindible traballar con todo o material estéril e nun ambiente de asepsia.

Se cargamos cunha prótese uns implantes dentais prematuramente estes tamén poden fallar.

Unha vez colocada a prótese, se ésta non axusta perfectamente sobre os implantes dentais pode crear tensións neles. O axuste debe de ser totalmente pasivo e ensamblarse sen ningún tipo de presións, senón podemos estar a chamar ás portas do fracaso.

O tipo de mordida é importante, os pacientes apretadores e/ou rechinadores nocturnos (bruxistas) poden acabar fracturando un implante ou algún aditamento intermedio por exceso de presión.

A oclusión hai que equilibrala adecuadamente aínda que o paciente non sea bruxista, xa que a masticación é dinámica e hai que buscar unha harmonía en todos os movementos. Hai determinados tipos de mordidas que poderían contraindicar a utilización dos implantes dentais.