Esterilización

Procedementos de Esterilización na Clínica dental

Porque a súa saúde é sempre o máis importante para nós, pomos ao seu alcance a máis avanzada tecnoloxía en esterilización en clínicas dentais.

Todos os instrumentos dentais non desbotables son esterilizados en autoclaves de última xeración tras cada uso, previa desinfección en ultrasóns, lavado, secado, i embolsado. Comprobamos o noso esterilizador de maneira regular para asegurarnos de que está a funcionar de maneira apropiada. Facemos controis físicos, químicos y biolóxicos, ademais do calibrado periódico.

Todas as Área de esterilizaciónsuperficies horizontais nas zonas de traballo son desinfectadas tras cada paciente, usando produtos efectivos pero que no danan ao medio ambiente.

Toda a nosa clínica está equipada cun sistema de aire acondicionado con filtros que substitúe todo o aire cada hora, filtrando cada partícula superior a unha micra.

Todas as fontes de auga nas zonas de traballo son completamente estériles, e analízanse de maneira periódica.