CLÍNICA PARDIÑAS BLOG

Psicóloga e terapeuta familiar na Coruña

Psicóloga e terapeuta familiar na Coruña - Clínica PardiñasA preocupación pola saúde integral dos nosos pacientes, levounos en Clínica Pardiñas, a ofrecer dentro dos nosos servizos sanitarios, o da psicoloxía e o de terapia familiar.

Margarita Queijo Rodríguez, psicóloga da Coruña, será quen lles dedique a súa experiencia persoal e profesional en calquera das doenzas psíquicas que poidan padecer: ansiedade, fobias, celos (en parella, entre familiares), adiccións (actualmente tamén sen drogas), violencia, trastornos de atención, da alimentación, da personalidade, do soño, duelos, tensións, pánico, medos, timidez e un longo etc. Para abordalo poñemos a disposición do paciente diversas modalidades nas sesións de psicoloxía:

  • Individual
  • En parella
  • Familiar
  • Ou combinadas, segundo considérese máis terapéutico.

As accións ou tratamentos psicolóxicos que empregamos, desde a psicoloxía e tamén desde a terapia familiar, son múltiples e variadas:

  • Técnicas ou tratamento para mantemento, adquisición, redución ou eliminación de condutas.
  • Exposición en vivo ou en imaxinación.
  • Relaxación e/ou respiración.
  • Habilidades sociais (autoestima, autoconcepto, autoconocimiento).
  • Afrontamiento e resiliencia.
  • Técnicas cognitivas (reestruturación, detención do pensamento, sugestión, reencuadre, ilusión de alternativas, intervención paradoxal, metafórica, entre outras.

A psicóloga Margarita Queijo ofrece os seus servizos de terapia familiar e psicoloxía na Coruña nas instalacións de Clínica PardiñasCada tratamento en psicoloxía require dun estudo e observación coidadoso e personalizado para obter unha visión clara do problema ou conflito. É preciso ver a estrutura, que patróns de solución ineficaces o mantén e cales poden ser os camiños cara á saída, cara á resolución. Unha vez perfilados os obxectivos, durante a relación terapéutica, iranse formulando os cambios que o paciente/usuario desexe alcanzar comprometéndose con e cara á asistencia psicoterapéutica. Deixar pasar ou negar, non adoita dar bos resultados. Ademais a saúde psíquica, como a física, tamén se deteriora aos poucos se se descoida ou non se atende.

Sorrir por dentro é outro síntoma de saúde e por iso en Clínica Pardiñas comezamos a ofrecer este servizo de psicoloxía e terapia familiar aos coruñeses.

Comunicación de la Clínica

Comunicación de la Clínica