Rexeitamento

¿EXISTE O REXEITAMENTO NOS IMPLANTES DENTAIS?

Púidose demostrar científicamente, que en condicións coidadosamente controladas, o titanio pódese "integrar" co óso vivo sen ningún tipo de inflamación dos tecidos que o rodean. A esta unión íntima das células óseas coa superficie do titanio é ao que se denomina oseointegración (o óso acepta o titanio coma se en realidade formase parte da estructura do propio organismo, producindo desta forma unha "soldadura biolóxica" e crecendo ao seu redor). Non hai que confundir o rexeitamento coas posibles complicacións.

Actualmente o índice de éxito (oseointegración) dos implantes rolda o 99%.