Tratamento

Primeiro hai que facer un exame e diagnóstico: Exploración bucal, historia clínica, estudos radiográficos, modelos de estudo da boca e demais probas complementarias que o clínico requira en función das necesidades de cada paciente.

Unha vez seleccionado o caso, o tratamento consiste nunha serie de pasos, e divídese nunha Fase Cirúrxica e unha Fase Protética. Ambas as fases son realizadas tanto por especialistas como por dentistas cunha formación e adestramento específicos na técnica. Se o paciente non ten ningún dente, normalmente non hai que realizar ningún tratamento preparatorio, pero se pola contra hai que extraer algún outro diente en mal estado, haberá que esperar a que cicatrice o maxilar antes de colocar implantes (pode requerir 2, 3 ou máis meses) Con todo, actualmente moitos casos solucionámolos dunha maneira inmediata, sacamos dentes, colocamos implantes dentais, e ás poucas horas colocamos os dentes fixos (ver implantes dentais e dentes no día).

fase cirúrxica clásica á súa vez ten dous pasos:

Primeiro paso: "Instalación do implante ou implantes dentais".
Seguindo unha técnica de gran precisión, vanse colocando as fixacións ou implantes dentais dentro do óso. A operación dura entre 1 e 2 horas e normalmente faise con anestesia local. O paciente non ten porqué notar grandes molestias, nin durante a operación nin despois da mesma. Nun maxilar onde non existe ningún dente adóitanse colocar entre 5 e 8 implantes dentais, neste caso non se necesita un implante para cada dente.

Segundo paso: "Conexión de pilares".
Este segundo paso faise despois dun período de cicatrización de entre 2 e 4 meses segundo se trate do maxilar inferior (mandíbula) ou do superior. Este período de tiempo é fundamental para que ocorra aa "oseointegración" e os implantes queden fixados permanentemente ao óso. Agora realízase unha pequena intervención na cal se conectan unhas extensións chamadas pilares aos implantes dentais. Sobre estes pilares conectarase a prótese terminada nunha fase posterior. Durante o período de "oseointegración" pódese utilizar unha dentadura ou ponte provisional acondicionada, sobre todo para cubrir as demandas estéticas.

Na actualidade este segundo paso xa non adoita ser necesario, posto que se o implante dental na súa colocación queda ben ancorado xa se coloca o pilar de cicatrización no mesmo acto.

Terceiro paso: Fase Protética.

Cando cicatriza a enxiva da segunda fase cirúrxica (máis o menos quince días), comézase coa Fase Protética. O primeiro que se fai é tomar unhas impresións da boca. Despois necesitaranse de 1 a 4 visitas, durante as cales se avaliará o axuste, a función e a estética dos novos dentes. É evidente que todo isto debe cadrar coa planificación previa.

A nova prótese necesitará os coidados e revisións habituais, igual que se se tratase de dentes naturais, posto que aínda que estes novos deentes non van ter caries si poden aparecer problemas na saída a través da enxiva.