Actualidade

Coronavirus COVID-19 – Información e prevención para sanitarios e pacientes

Coronoavirus COVID-19 é unha enfermidade contaxiosa que se propaga rapidamente ediante o contacto directo ou indirecto entre persoas. Coñecer estas vías de propagación pode ser unha boa forma de evitar o contaxio, especialmente en clínicas dentais e outros centros sanitarios, espazos altamente vulnerables a esta nova enfermidade.

O control de infeccións cruzadas sempre foi unha prioridade nos nosos protocolos. Os nosos procesos de control de infeccións son avalados polo cumprimento dos rigorosos requirimentos do certificado ISO 9001-2000 que ostentamos para que, cando os pacientes reciban a nosa atención, póidanse sentir seguros. ¿Cómo se contaxia o novo coronavirus?

As bacterias e virus como o COVID-19 poden transmitirse transportadas por micropartículas de saliva que expulsamos ao toser, esbirrar, falar ou a través do contacto das nosas mans con distintas superficies. Se non se seguen unha serie de precaucións, estes elementos patóxenos poden acceder ao noso corpo a través das nosas vías aéreas ou  mucosas, despois de tocar superficies contaminadas ou estando en contacto próximo cunha persoa infectada

Unha vez o virus está no corpo humano, este deposita o seu material xenético dentro dos  ribosomas das células hóspede. Estes  ribosomas tratan ao ARN do virus coma se fose propio e actúan como fábricas creando novas proteínas  víricas que facilitan a replicación do virus, propagándose así sucesivamente a novas células hóspede.¿Cales son os síntomas do  COVID-19?

É importante coñecer a historia médica do paciente para descartar síntomas que poidan indicar unha posible infección.  O COVID-19 ou coronavirus é un virus moi contaxioso que afecta as vías respiratorias, producindo síntomas como febre, tose, disnea, malestar xeral e, nos casos máis graves, pneumonía, síndrome respiratorio agudo e fallo renal.Medidas de prevención contra o coronavirus

Se non se toman as medidas de protección necesarias contra o COVID-19, sanitarios e pacientes teñen un alto risco de contaxio. Para minimizalo, é importante seguir unha serie de protocolos. A nosa clínica segue as recomendacións de control de infeccións ditadas polo Ilustre Colexio Odontólogos e Estomatólogos da Coruña, o Consello Xeral de Dentistas de España, a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia e o Ministerio de Sanidade do Goberno de España. Este vai ser o protocolo para seguir pola nosa clínica:


Recomendacións cos pacientes

Para evitar que calquera paciente poida propagar a enfermidade, contactaremos o día antes con eles, facéndolle unha serie de preguntas que nos axuden a descartar posibles contaxios. Esas mesmas preguntas faranllas á chegada á clínica, sempre con cita previa, momento no cal ademais se lles tomará a temperatura corporal cun termómetro que non require contacto. Será obrigatorio levar máscara e luvas por parte do paciente ata que se lle indique o contrario. Tamén será necesario o uso de calzas, as cales se lle facilitarán á entrada. Salvo situacións de extrema necesidade, rogaremos que os nosos pacientes non veñan acompañados, facilitando así o distanciamento social necesario.

Unha vez no interior das nosas instalacións, facilitaráselle ao paciente unhas perchas individuais protexidas para que poidan gardar as súas  pertenecias e instruiráselles a lavarse as mans con auga e xabón durante polo menos 1 minuto, aplicándose posteriormente xel hidroalcohólico localizado en diversos puntos do noso centro médico. Tamén é recomendable que devandito paciente se enxaugue durante 1 minuto con peróxido de hidróxeno ao 1% antes de comezar co tratamento.Recomendacións para os profesionais

O persoal sanitario deberá evitar o contacto físico co paciente sen o equipo de protección adecuado contra o coronavirus. Este equipo componse de máscaras co factor de protección indicado, lentes de protección, gorro, luvas, bata e calzas. Para evitar a coincidencia de xente na recepción ou sala de espera, os nosos profesionais dispoñerán de maior tempo para cada paciente.Recomendacións no centro sanitario

No centro sanitario tamén se poden tomar unha serie de medidas para minimizar os riscos de contaxio do coronavirus. No noso caso, incorporamos biombos de protección en todo a área de recepción, ademais dunha sinalización específica que permita manter a distancia de seguridade. Por esa mesma razón reducimos o número de asentos dispoñibles na sala de espera e quitamos desta todo elemento de díficil limpeza: prensa escrita, xoguetes...


Por último, refugaremos o material non esterilizable unha vez terminado o tratamento,  esterilizar todo o material susceptible diso e desinfectar todas as superficies da clínica. 


Seguindo estes protocolos de seguridade fronte ao coronavirus nas clínicas dentais e outros centros sanitarios axudamos a evitar a súa expansión, a única maneira de frear este virus. Do esforzo de todos dependerá que salgamos desta crise sanitaria canto antes. Grazas pola vosa colaboración e saúde para todos.

Compártao

Flúor e saúde bucodental - Beneficios, recomendacións e controversias

O consumo de flúor é unha práctica habitual no ámbito da hixiene oral. Non obstante, o seu uso non está exento de debate e controversia. Falamos extensamente do flúor neste...

Ler máis

Todo sobre as incrustaciones dentais

As incrustaciones dentais son unha alternativa terapéutica para restaurar dentes que sufriron unha gran destrución.

Ler máis

Na Clínica Pardiñas buscamos o mellor sorriso da Coruña

Na Clínica Pardiñas imos escoller e premiar os mellores sorrisos da Coruña. Aquí vos contamos cómo participar neste concurso.

Ler máis
Síganos

Na nosa canle de Youtube, a canle de odontoloxía máis grande a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 80 tratamentos distintos e subtitulados en 15 idiomas diferentes, ademáis de información sobre procedementos, enfermidades e curiosidades dentais.

Logo Dentalk

Proxecto da Clínica Médico Dental Pardiñas onde resolvemos dudas e preguntas máis frecuentes sobre temas de saúde bucodental