Actualidade

Dor de moas - Causas e como quitalo

A dor nas moas ou outros dentes é un problema frecuente. Neste artigo explicamos as posibles causas da dor dental e como quitalo.

1) As partes do dente: onde doe? 

Para entender a dor de moas, é fundamental coñecer a estrutura dun dente. Cada peza dentaria ten unha parte visible (a coroa) e outra inserida no óso (a raíz). Á súa vez, cada dente está composto de varias capas: 


  • a) O esmalte: é a capa máis externa e dura do dente e do corpo humano. É un tecido insensible que non posúe células vivas e é extremadamente resistente.
  • b) A dentina: é un elemento importante do dente, xa que contén células vivas no seu interior. A dentina contén unhas canles microscópicos chamados túbulos dentinarios, a través dos cales se transmiten as sensacións ao nervio ou pulpa cando é estimulada con frío ou calor.
  • c) O cemento: É a capa que recubre a raíz do dente. É unha substancia similar á dentina, pero moito máis fina, do grosor dun cabelo. A este cemento únense as fibras e ligamentos que ancoran o dente ao óso.
  • d) A pulpa dentaria: é o nervio do dente. Achega o fluxo sanguíneo, nutrientes e sensibilidade ao dente.

É importante ter en conta que a sensación de dor nos dentes vén provocado por algún estímulo térmico, mecánico ou químico que alcance a pulpa do dente ou do ligamento periodontal que une o dente ao óso. Ese estímulo provocará unha dor máis ou menos intensa segundo a súa orixe.


2) Só doen as moas ou poden doer outros dentes?

Aínda que a este malestar coñéceselle popularmente como dor de moas, convén aclarar que NON todos os dentes son moas, pero todos poden doer por igual. Unha boca adulta está composta por 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 12 molares. O que si que é certo é que os molares e algúns premolares adoitan ter dous ou tres raíces fronte ao resto que ten unha, ademais de ser os que maiores cargas soportan á hora da mastigación, polo que non é raro que as moas poidan doer con máis frecuencia.


3) Causas e tratamentos da dor de moa

Como as causas da dor nos dentes poden ser diversas, os tratamentos tamén, xa que estes van depender sempre do elemento causante da dor.

3A) A pulpite: a principal razón da dor nos dentes

A pulpite é unha inflamación da pulpa dental ou nervio. Este inchazo produce dor ante estímulos como frío, calor e/ou percusión, aínda que nalgúns casos pode desencadear unha dor continua. Distinguimos entre pulpite reversible, cando a dor desaparece en pouco tempo, e irreversible, cando a afectación do nervio é total e definitiva. 


3Aa) Tratamento da pulpite

Se a pulpite é reversible, o tratamento consistirá en eliminar a causa que desencadeou dita inflamación da pulpa, algo que adoita pasar pola realización dun empaste ou restauración con composite, aínda que poderían ser necesarios outro tipo de intervencións. Se o nervio está danado e a pulpite é irreversible, a solución consistirá na realización dunha endodoncia ou matar o nervio ou, en casos máis extremos, a extracción do dente.


3B) A carie dental - Unha causa común da dor de moas

A carie dental é unha enfermidade infecciosa provocada por unhas bacterias que existen na boca. Cando consumimos produtos azucrados ou hidratos, estas bacterias fabrican durante o seu metabolismo uns ácidos capaces de destruír o esmalte dental. Unha vez que a carie penetra no esmalte, o seu avance é imparable posto que a dentina é moito máis débil. 


3Ba) Como quitar a dor de moas provocado por caries

Se a carie é o elemento que desencadea a dor, o tratamento pasará pola realización dun empaste, unha incrustación e/ou unha endodoncia dependendo da gravidade e a profundidade da mesma. 

3C) O absceso dental

Outra causa habitual da dor dental son os chamados abscesos, que son infeccións ao redor da raíz do dente. Cando, polo motivo que sexa, as bacterias entran na pulpa dental, pódese acumular pus no interior dos tecidos que, se non se drena e trata a tempo, pode levar á morte desta peza e dano aos tecidos lindeiros.


3Ca) Tratamento para o absceso dental

Como toda infección, o tratamento dun absceso dental pode pasar polo consumo de antibióticos. A continuación, e nos casos indicados, realizarase unha drenaxe de pus da zona e, por último, tratarase de eliminar a causa deste absceso, xa sexa cunha limpeza profunda de enxivas en caso de ser de orixe periodontal ou un tratamento de condutos se é de orixe dental.


3D) As fracturas ou fisuras dentais

Como non podía ser doutra forma, as fisuras ou fracturas poden ser outra das causas da dor de moas. A diferenza entre ambas é que nas fracturas hai un desprendemento da parte rota mentres que nas fisuras hai “só” agretamiento. As fracturas ou fisuras non teñen porqué ser sempre dolorosas xa que dependerá de se o dano limítase só a capas superficiais do dente ou chega a afectar á raíz. As fisuras en ocasións son microscópicas e poden non ser visibles a primeira ollada.


3Da) Como aliviar a dor dunha fractura ou fisura dental

Se unha fractura afecta soamente á coroa do dente, podería ser tratada cunha reconstrución e/ou endodoncia. Se a fractura afecta tamén á raíz, o tratamento xeralmente será a extracción dental.


3E) A sensibilidade dental: outra causa da dor de moas

A sensibilidade dental defínese como unha dor ou molestia dos dentes ante un estímulo, ben de contacto, cambio de temperatura ou pola natureza química da substancia que estamos a comer ou bebendo. A molestia dura un determinado momento e logo desaparece ata o próximo estímulo que esperte a dor. Isto prodúcese cando a dentina perde a cuberta protectora ou as enxivas se retraen deixando parte da raíz exposta, e a calor e o frío ou os alimentos acedos ou pegañentos chegan aos nervios e células dentro do dente.


3Ea) Como aliviar a sensibilidade dental

A sensibilidade dental ten orixes diversas, polo que os tratamentos tamén poden ser varios. En liñas xerais o uso de pastas de dentes desensibilizantes e o xel de flúor pode axudar neste labor, pero en casos máis graves pode ser necesario realizar unha coroa, unha obturación, unha incrustación, unha endodoncia ou mesmo un enxerto de enxivas, algo que reducirá a exposición da raíz. 

3F) A enfermidade periodontal

Coñécese como enfermidade periodontal a todas aquelas que afectan o soporte dos dentes. Está provocada por unhas bacterias que se acumulan no sarrio e a placa dental, a cal se pega ao redor dos dentes e que se non eliminamos, introdúcense entre o dente e a enxiva. Estas bacterias crean toxinas que danan e desenvolven un proceso inflamatorio infeccioso, que implica a destrución dos tecidos que sosteñen aos dentes, como son o ligamento e o óso. 


3Fa) Cómo tratar a enfermidade periodontal

No caso de que a dor no dente derive dunha enfermidade periodontal, será necesario realizar o tratamento específico indicado para cada estado de avance da enfermidade. Pode incluír desde profilaxe periodontal, raspaxes e alisados radiculares ata unha cirurxía periodontal.

3G) A erupción dental e a dor de moas

A erupción dental é ou proceso polo cal vos dentes ábrense paso a través dás enxivas ata facerse visibles na boca. Este proceso producir dúas veces na vida: a erupción dúas dentes de leite (ata vos 3 anos, máis ou menos) e a dous definitivos (ata vos 13 anos, máis ou menos, sen contar a moa do xuízo). Este proceso podar xerar algunha molestia de maior ou menor intensidade, pero se implica dor adoita ser porque ou dente non ten espazo suficiente para saír ou ou está facendo na dirección inadecuada e danando a outros tecidos ou dentes.


3Ga) A erupción dá moa do xuízo e a pericoronaritis 

Aínda que, como dicimos, as erupcións dentais adoitan provocar molestias, pero non sempre dor, as moas do xuízo son especialmente propensas a dar problemas. Estas adoitan aparecer entre vos 17 e vos 24 anos e en moitos casos erupcionan nunha malposición debido á falta de espazo na mandíbula. Isto pode derivar non que se coñece como pericoronarite, unha inflamación e/ ou infección dá enxiva que recubre a moa, ou que pode producir dor, mal alento, mal sabor de boca e mesmo febre.

3 Gb) Como aliviar a dor por erupción dental

Se ou dente está a nacer de maneira correcta e esa é a causa dá molestia, podar tratar de aliviar a dor aplicando frío local na zona ou, lla dor é agudo, usando analxésicos. Se a dor vén provocado porque a moa está erupcionando incorrectamente pola falta de espazo (como adoita ocorrer coas moas do xuízo), podar ser necesaria a súa extracción


3H) A alveolite

Despois de realizar unha extracción dental, o alvéolo queda ao descuberto, formándose sobre el un coágulo de sangue que protexen as terminacións nerviosas da cavidade dental baleira durante a cicatrización. En ocasións, este coágulo pode non formarse ou romper debido a factores xenéticos, consumo de tabaco, restos de alimentos no alvéolo etc, o que produce un proceso moi doloroso chamado alveolite.


3Ha) Como tratar a alveolite

O tratamento principal é sintomático con medicación para a dor e/ou antibióticos. Tamén é importante eliminar os restos de alimentos irrigando a zona con soro salino. O legrado do alvéolo pode estar indicado para descontaminar a superficie ósea e provocar o sangrado para que un novo coágulo fórmese. Ademais o uso de plasma rico en factores de crecemento ( PRFG) pode axudar a rexenerar a zona.

3I) A sobrecarga oclusal

A sobrecarga oclusal prodúcese cando un ou varios dentes reciben máis carga á hora de masticar ou morder que o resto das pezas dentais. Se esta non se corrixe pódense desenvolver problemas no propio dente como fisuras e fracturas, e tamén nos tecidos que rodean ao dente, como o ligamento periodontal e as enxivas, producindo mobilidade da peza dental e dor, sobre todo á presión nas pezas afectadas. 


3Ia) Tratamento da sobrecarga oclusal:

Dependendo da orixe pode necesitar unha ou varias intervencións, pero case todas requirirán un axuste oclusal para liberar ese exceso de contacto. Este realízase mediante pequenos desgastes na superficie do dente ata liberar esa presión.


3J) Reabsorcións dentais

As reabsorcións dentais ou radiculares son defectos nun dente que poden afectar o esmalte, dentina, cemento e pulpa. Estes defectos adoitan estar causados, normalmente, por traumatismos, tratamento ortodóncicos, quistes, dentes impactados, enfermidades sistémicas, idiopáticas ou xenéticas. 

3Ja) Como tratar as reabsorcións radiculares

Dependendo da zona afectada pola reabsorción, pode ter distintos tratamentos, que poden incluír, a endodoncia, as obturacións, incrustacións ou, en casos moi avanzados, a extracción dental.


3K) Dor de moa referido de ATM

A articulación temporomandibular ( ATM) é a que une a mandíbula co cranio e é a que nos permite falar e masticar. En ocasións existe un problema nesta articulación (disfunción) xa sexa debido a problemas de base como o bruxismo, a anomalías conxénitas dos cóndilos ou debido a unha mala forma de morder. Isto pode desencadear unha serie de síntomas entre os que se inclúe a dor na mandíbula. 


3Ka) Como curar a disfunción temporomandibular

Dependendo do diagnóstico e a severidade da disfunción, trátanse con fisioterapia, punción seca, terapia medicamentosa, toxina botulínica, férula de descarga e/ou disco suplementación, chegando á cirurxía nos casos máis graves.

3L) Neuralgia do trixémino

O nervio trixémino é o responsable de transmitir as sensacións da cara ao cerebro. A neuralxia é un problema crónico no nervio e pode xerar episodios de dor punzante, agudo ou sensación de ardor desencadeados polo simple rozamento coa cara. Estes episodios poden durar varios días e afectan normalmente a un só lado da cara, podendo referirse a varias zonas da cara, incluídos os dentes.


3A) Como curar a neuralxia do trixémino

O tratamento inicial máis común é mediante medicación. O medicamento máis utilizado é un fármaco anticonvulsivo, aínda que tamén se usan outros fármacos como os antidepresivos tricíclicos. Hai que ter en conta que os medicamentos que se utilizan serven para previr e non para que as dores cesen, xa que o efecto do fármaco comeza á media hora da toma cando, normalmente, o pico da dor xa pasou. Se a medicación falla ou causa efectos secundarios ao paciente, valorarase un tratamento de cirurxía para descomprimir o nervio ou para limitar ou suprimir a transmisión do estímulo.


4) Remedios caseiros para a dor de moas

Aínda que sempre recomendamos visitar ao dentista ante calquera dor de moa e que sexa un profesional o que che diagnostique e trate correctamente, hai algúns remedios caseiros que poden axudarche a aliviar estes síntomas. Entre os máis comúns está o de aplicar frío local en caso de inflamación, as gárgaras de auga con sal se hai infección ou extremar a limpeza e usar fío dental (sempre recomendable) no caso de que houbese algún elemento entre os dentes que puidese estar aos danar. Por suposto, a medicación tamén pode xogar un gran papel, pero sempre axustada ao diagnóstico.


5) O dentista axudarache coa túa dor de dentes

Se padeces calquera dor de moas persistente é aconsellable visitar ao dentista, para que este determine a causa da devandita molestia e os posibles tratamentos. Xeralmente estas dores son avisos de que algo non anda ben na nosa boca, polo que convén solucionalo canto antes. 


5A) Tratamento para a dor de moas na Coruña

Se vives na Coruña e padeces algunha dor de moas ou problema bucodental, o noso equipo de odontólogos estará encantado de recibirte. Pide cita sen compromiso.

Compártao

O embarazo e a saúde bucodental

Durante o embarazo é moi importante manter unha boa saúde dental. Aquí ofrecémosvos uns pequenos consellos.

Ler máis

Dor de moas - Causas e como quitalo

A dor nas moas ou outros dentes é un problema frecuente. Neste artigo explicamos as posibles causas da dor dental e como quitalo.

Ler máis

Dentes do bebé e neno - 30 dúbidas comúns sobre dentes de leite ou dentes mamóns

Cando saen os dentes de leite? Como se lavan? Cando erupcionan os definitivos? Aquí respondemos as preguntas máis habituais sobre os dentes do bebé e do neno.

Ler máis
Síganos

Na nosa canle de Youtube, a canle de odontoloxía con máis visitas a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 55 tratamentos distintos e subtitulados en 15 idiomas diferentes.

Logo Dentalk

Proxecto da Clínica Médico Dental Pardiñas onde resolvemos dudas e preguntas máis frecuentes sobre temas de saúde bucodental