Especialidades

Cirurxía oral

Rexeneración de óso e enxertos

Hai casos nos que, por diversos motivos, non se dispón do óso necesario para poder rehabilitar unha boca con próteses sobre implantes.
Nestes casos é importante realizar un estudo e unha avaliación para determinar se é posible rexenerar ese óso perdido, permitindo así unha correcta rehabilitación con implantes dentais.
Para a colocación de implantes dentais é necesario un volume mínimo de óso para a súa ancoraxe, de aí a importancia de ter unha boa cantidade e calidade de óso.
Os enxertos axúdannos a recuperar os tecidos perdidos por diferentes causas, xa sexa por extraccións dentais, quistes ou pola necesidade de aumentar a cantidade de óso para levar a cabo un tratamento rehabilitador satisfactorio.

Existen múltiples tipos de enxertos, materiais e técnicas:

Enxertos

  • Autólogos: obtidos do propio individuo. O óso pódese extraer de diferentes áreas da mandíbula ou doutras partes do corpo como a cadeira ou a tibia. A área para obter o enxerto determinarase pola cantidade de óso requirida e a calidade do óso.
  • De orixe animal (xenoinxertos): estes materiais proveñen principalmente de orixe bovino ou porcino. Estes materiais están estritamente preparados, esterilizados e pasados ​​polos controis máis estritos para ser utilizados en humanos. Todos eles están aprobados polos organismos competentes para o seu uso.
  • De orixe humana (aloinxertos): son os doutro individuo xeneticamente diferente. Do mesmo xeito que os xenoenxertos, son procesados ​​estritamente para eliminar calquera antíxeno incompatible presente.
  • Artificiais (aloplásticos): Estes materiais inclúen hidroxiapatita, sulfato de calcio, cerámicas, etc.

Plasma rico en factores de crecemento

O Plasma Rico en Factores de Crecemento ( PRGF) é un factor máis que axúdanos á hora de rexenerar e previr reabsorcións de óso despois de, por exemplo, unha extracción ou tras a eliminación de quistes.

Enxertos

Os enxertos axúdannos a recuperar tecidos perdidos debido a diferentes causas, xa sexa por extraccións dentais, por quistes ou por necesidade de aumentar a cantidade de óso para poder realizar un tratamento rehabilitador satisfactorio.

No caso dos implantes dentais, para a súa colocación é necesario dispoñer dunha determinada cantidade de óso, tanto en altura e anchura coma en calidade. A utilización dos distintos tipos de enxertos axúdannos solucionar esta falta de tecidos.

Entre os distintos tipos de enxertos existen:

Preservación alveolar despois da extracción do dente:

Tras a extracción do dente, o óso que rodea a raíz do dente comeza a remodelarse e encher parcialmente o oco deixado pola raíz.
Existen técnicas para promover esta rexeneración ósea, que se realizan no momento da extracción.
Esta técnica axuda a previr a atrofia ósea debido á extracción dos dentes. Consiste en encher o alveolo cun enxerto óseo ou plasma rico en factores de crecemento e posteriormente cubrilo cunha membrana nos casos necesarios de enxerto óseo. O proceso de curación ósea levará varios meses dependendo do material empregado e a membrana reabsorberase gradualmente. Unha vez curado o óso pódense colocar implantes.

Compártao
Síganos

Na nosa canle de Youtube, a canle de odontoloxía máis grande a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 80 tratamentos distintos e subtitulados en 15 idiomas diferentes, ademáis de información sobre procedementos, enfermidades e curiosidades dentais.

Logo Dentalk

Proxecto da Clínica Médico Dental Pardiñas onde resolvemos dudas e preguntas máis frecuentes sobre temas de saúde bucodental