Especialidades

Consideracións bucodentais

Na Clínica Dental Pardiñas recibimos moitos pacientes da Coruña e da súa comarca que nos preguntan con frecuencia unha serie de cuestións que trataremos de resolver nestas páxinas. Na páxina sobre halitose explicamos que deberá facer se padece este síntoma (que está caracterizado polo mal alento), en que consiste e como tratala. Indicámoslle unha serie de instruccións que debe seguir para eliminar ou paliar este problema.

Así mesmo describimos as normas a seguir despois dos tratamentos cirúrxicos na boca. Proporcionamos unha serie de consellos directos e claros para as horas posteriores ao tratamento cirúrxico na nosa clínica. Aínda que como sempre que acode un paciente á nosa clínica dental en A Coruña, recomendamos que ante calquera problema coa intervención telefónenos de forma inmediata.

Á súa vez tamén ofrecemos luz ás falsas expectativas nos tratamentos dentais. Cremos firmemente que os nosos pacientes deben posuír a máxima información posible, e que esta sexa veraz e non fomente falsas expectativas. Porque, tal e como dicimos, as falsas expectativas son sempre o peor inimigo en calquera relación. Tanto no caso de implantes dentais, como ortodoncias ou incluso branqueamentos dentais é sempre fundamental o diagnóstico para explicar ao paciente o seu caso particular.

Síganos

Na nosa canle de Youtube, segunda canle de odontoloxía a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 55 tratamentos distintos e subtitulados en 12 idiomas diferentes.