Especialidades

Enfermidades das enxivas

Tratamento para a periodontite ou enfermidade periodontal

O tratamento da periodontite depende do avance e da gravidade da mesma. Aquí explicamos como tratar a enfermidade periodontal.

O tratamento da periodontite pode variar segundo a gravidade da enfermidade. Cando se fai o diagnóstico coa anamnese e o estudo completo periodontal (serie radiográfica, sondaxe, retraccións xenxivais, mobilidades...), sacanse unhas conclusións acerca do pronóstico e do tratamento. Cada boca é un mundo, pero basicamente o tratamento completo consta de catro fases:

A) Fase hixiénica - Limpeza dental profesional ou profilaxe periodontal

Na fase hixiénica realízase unha limpeza dental profesional ou profilaxe para eliminar o sarro groso e instrúese ao paciente nas técnicas correctas de cepillado e nos métodos auxiliares (cepillos interproximais, fío dental, irrigador, etc.).

B) Fase desinflamatoria

Consiste en eliminar o sarro e a placa subxinxival, así como parte do tecido infectado da xíngiva. Para iso, utilízanse diversos instrumentos como curetas e ultrasonidos para facer raspados e alisados das raíces. Esta fase adoita realizarse con anestesia e por cadros (divídese a boca en catro partes). Se a enfermidade é moderada, pode ser suficiente con esta fase e os mantementos periódicos (limpezas periódicas profesionais).

C) Fase cirúrxica no tratamento da enfermidade periodontal

Unha vez desinflamada a xíngiva, hai que eliminar eses fondos de saco (bolsas periodontais) onde se acantonan os xermes. O obxectivo da cirurxía é eliminar as bolsas periodontais, que non son máis que uns espazos que se forman entre a superficie da xíngiva e do óso que rodea os dentes e alisar correctamente o óso que rodea ás raíces. No fondo destas bolsas hai un metabolismo microbiano que fai que se perpetúe o proceso, ao ser imposible chegar ao fondo da bolsa (cando é profunda) cos medios convencionais de hixiene oral.
A continuación, sutúrase a enxiva sobre unha base de óso saudable sen que quede xa espazo ou quede moi pouco entre ela e o óso. Deste xeito, o paciente pode acceder axeitadamente aos espazos de forma visible para poder hixienizaro. Nalgúns casos, tamén se poden recetar antibióticos para controlar a infección bacteriana e reducir a inflamación.
É evidente que, se a enfermidade está moi avanzada con gran perda de óso maxilar arredor das raíces dentarias e mobilidades importantes, pouco se pode facer para manter eses dentes. En cambio, se a perda de óso é incipiente ou moderada, o tratamento adoita obter uns resultados excepcionais para o mantemento de eses dentes en saúde a longo prazo, sempre e cando o paciente entenda o problema e leve a cabo na súa casa un estrito control de placa.

D) Mantemento e coidado en casa tras o tratamento da periodontite

Despois do tratamento, é fundamental manter unha boa hixiene bucal e visitar regularmente ao dentista para o seguimento e realizar as profilaxes periodontais periódicas.

Compártao
Síganos

Na nosa canle de Youtube, a canle de odontoloxía máis grande a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 80 tratamentos distintos e subtitulados en 15 idiomas diferentes, ademáis de información sobre procedementos, enfermidades e curiosidades dentais.

Logo Dentalk

Proxecto da Clínica Médico Dental Pardiñas onde resolvemos dudas e preguntas máis frecuentes sobre temas de saúde bucodental