Especialidades

Estética dental

Láminas ou facetas

As facetas dentarias son unhas láminas fabricadas en distintos materiais que nos permiten corrixir pequenas anomalías nos dentes, tanto de forma como de tamaño e cor. Cobren parcialmente o dente que ha de ser previamente preparado minimamente.
Con elas podemos conseguir uns resultados estéticos excelentes logrando importantes cambios estéticos para o paciente.
Cada caso require unha análise previa onde se valora a liña de sorriso, posición do dente, beizos, enxivas e o conxunto de tecidos da cara en xeral. Tan importante ou máis que o dente é a enxiva. A enxiva é o marco onde o dente é o cadro.
Unha vez analizado procédese a realizar o tratamento personalizado para cada caso. Debemos lembrar que nunca hai 2 bocas iguais e que non todo vale para todos.

Qué tipo de facetas son as mellores?

O dentista elixe o tipo de facetas e materiais en función das necesidades e características individuais de cada paciente.
Moita xente pensa que as facetas de porcelana son mellores que as facetas de composite e optan por usalas e, outras persoas nembargantes optan polas facetas de composite porque son máis baratas.
Cada tipo de faceta ten as súas indicacións.

Facetas de composite

Están feitos de resina que se adhiren á superficie do dente para mellorar o seu aspecto. Pódense facer directamente (moldéanse directamente na boca) ou indirectamente (fanse fóra da boca ou no laboratorio).

¿Cándo se utilizan as facetas de composite?

No caso das facetas de composite, por exemplo, pódense indicar despois de rematar un tratamento de ortodoncia, no que se require facer pequenos axustes ao tamaño dos dentes ou pechar pequenos espazos ou acadar unha maior lonxitude do dente, especialmente nos incisivos.
En casos de pacientes infantís ou adolescentes, indícanse as facetas de composite, xa que se considera un tratamento reversible e pódese eliminar máis facilmente que as facetas cerámicas. Así, unha vez que o paciente remate a súa idade de crecemento, pode decidir substituír as facetas de composite por cerámica se é necesario para conseguir unha mellor estética.

Ventaxas das facetas de composite:

 • Custo: o prezo das facetas de composite adoita ser inferior ás das facetas cerámicas.
 • Reversibilidade: as facetas de compositepódense eliminar dun xeito sinxelo.
 • Reparación: no caso de desgastarse ou fracturarse, pódense reparar facilmente.

Inconvenientes das facetas de composite:

 • Cor e brillo: co paso do tempo, as facetas de composite perden a súa cor e brillo.
 • Durabilidade: estímase que as facetas de composite teñen unha duración media de 5-7 anos. É importante acudir ás revisións axitadas para mantelas en bo estado e realizar o pulido axeitado.
 • Tincións: certos alimentos ou bebidas como café, té, viño tinto, etc. poden manchar e escurecer as facetas de composite.
 • Branqueamento: se un paciente con facetas dentais quere someterse a branqueamento dos dentes, primeiro deben retirarse as facetas, xa que o composite non branquea, e substituilas por outras ao finalizar o branqueamento.

Facetas cerámicas

Están feitos de materiais como porcelana, zirconia ou disilicato de litio e teñen excelentes propiedades estéticas.
A principal indicación é mellorar a estética (mellorar a forma, restaurar as fracturas, corrixir as cores intrínsecas anormais dos dentes -tincións-), aínda que tamén poden corrixir malas posicións dentais e, polo tanto, mellorar as posibilidades de hixiene e, deste xeito, a preservación do aparato estomatognático.
Este tipo de facetas fanse no laboratorio, creando láminas finas que máis tarde se cementan no dente ou dentes.

 • Emax: Son finas láminas creadas a partir de vidro de disilicato de litio.
 • Lentes de contacto o lumineers sen preparación dental: Permiten levar a cabo unha restauración non invasiva sen necesidade de tallar o dente, nos casos indicados. Teñen un grosor moi fino de arredor de 0,3 mm.

Como é o proceso dun tratamento de facetas cerámicas?

O máis importante é un diagnóstico previo, que incluirá raios X, fotografías e unha exploración intraoral, entre outras probas.
Con estes datos lévase a cabo un encerado virtual, que é unha simulación por ordenador de como sería a forma e o tamaño das facetas segundo os dentes do paciente.
Posteriormente, faise unha proba ou Mock up na boca do paciente, cun material provisional para avaliar a estética e que o paciente poida ver como sería o resultado final. Tamén servirá para avaliar a función das facetas en relación coa forma da mordida do paciente.
Unha vez que todos os parámetros son correctos, fanse as impresións finais a partir das cales se fabricarán as facetas finais.
Unha vez fabricadas as facetas, elimínanse as facetas provisionais e colócanse as facetas definitivas adheridas aos dentes.

Ventaxas das facetas cerámicas:

 • Estética: non sofren cambios de cor e brillo co paso do tempo.
 • Cores: non se ven afectados por alimentos nin bebidas que poden manchar os dentes.
 • Duración: cun coidado axeitado, a duración media das facetas cerámicas estímase en 15 anos.
 • Resistencia: a cerámica é un material moi duro, o que dificulta a súa rotura.

Inconvenientes das facetas cerámicas:

 • Fraxilidade: a cerámica, a pesar de ser un material moi duro, tamén é fráxil, polo que se non se ten o suficiente coidado e se morden obxectos ou alimentos como pipas, mariscos, etc., pódese fracturar algunhas das facetas, o que faría necesario reemplazala por unha nova.
 • Reparación: en caso de sufrir algún tipo de fractura, pode ser necesario repetir a faceta facendo unha nova. Estas láminas de porcelana non se poden retirar dos dentes unha vez cementados e, no seu caso, deberán colocarse outras similares para recuperar o tamaño dos dentes, reducíndose co tallado ou o desgaste que se precisa para colocalos a primeira vez. Polo tanto, constitúe un tratamento irreversible.
 • Custo: o prezo das facetas cerámicas adoita ser superior ao das facetas de composite.
Compártao
Síganos

Na nosa canle de Youtube, a canle de odontoloxía máis grande a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 80 tratamentos distintos e subtitulados en 15 idiomas diferentes, ademáis de información sobre procedementos, enfermidades e curiosidades dentais.

Logo Dentalk

Proxecto da Clínica Médico Dental Pardiñas onde resolvemos dudas e preguntas máis frecuentes sobre temas de saúde bucodental