Especialidades

Implantes dentais

Indicacións e contraindicacións dos implantes dentais

Os implantes dentais funcionan como raíces artificiais para apoiar os dentes ausentes neles.
En principio, calquera persoa que teña ausencia dalgún ou de todos os dentes é candidata a recibir implantes sabendo que hai outras alternativas como unha prótese parcial removible, removible completa ou fixa convencional.

Pacientes totalmente edéntulos

Os implantes dentais funcionan como raíces artificiais para poder soportar os dentes que faltan neles.

En principio, calquera persoa que teña ausencia dalgún ou de todos os seus dentes é elixible para recibir implantes sabendo que hai outras alternativas como prótese parcial removibel, completa ou fixa convencional.

Se unha persoa completamente desdentada ten problemas coa súa prótese completa ben porque sexa inestable e crea problemas ao comer, falar, rir, bicarse; ou por outros motivos, como reflexos de náuseas ou incapacidade psicolóxica (aínda que haxa unha estabilidade e retención adecuadas da prótese), isto son indicacións de ser portador dunha prótese sobre implantes, totalmente fixos ou de sobredenturas.

Unha sobredentadura é unha prótese removibel retida por varios implantes.

Outras indicacións importantes son os desdentados posteriores que non queiran levar unha prótese "con ganchos" ou cando hai ocos intermedios e aínda a pesar de poder levar algo fixo apoiado nos seus dentes, non queiran rebaixar as súas pezas, máxime se esas pezas ademais están intactas.
A primeira contraindicación sería unhas expectativas pouco realistas por parte do paciente; por iso é necesario facer un estudo serio e informar o paciente de toda a problemática do seu caso sabendo o que se pode conseguir no ámbito de estética e de función e as limitacións que poida ter.

Antes de colocar os implantes a boca debe de estar saneada, é dicir, sen placa nin sarrio, coas caries obturadas, sen focos infecciosos, coas mucosas sas e coa posible enfermidade periodontal (piorrea) controlada.

Os pacientes con enfermidades sistémicas graves, con trastornos mentais importantes (debido á dificultade engadida do mantemento hixiénico dos implantes), os dependentes de drogas (incluíndo aquí aos grandes fumadores e alcohólicos) non deberían de levar implantes. Con respecto aos fumadores está demostrado que hai un maior risco de fracasos de implantes. É moi importante que o paciente ou ben non sexa fumador, ou que fume menos de 5 cigarros ao día. A nicotina do tabaco provoca unha redución da proliferación de glóbulos vermellos e brancos e unha diminución da achega sanguínea aos tecidos orais (óso e enxivas), co cal diminúe a achega de osíxeno á devandita zona, poñendo en perigo a oseointegración dos implantes.

Nas persoas que teñan os maxilares moi reabsorbidos ou un óso de mala calidade, podemos ter dificultades para poder colocar os implantes, debido a que estes ocupan un volume e é necesrio unha altura e anchura mínimas. Nestes casos pode ser necesario realizar algún enxerto óseo previo.

Na parte posterior do maxilar superior, os seos maxilares (cavidades ocas que hai a ambos os dous lados do nariz) moi baixos pódennos limitar tamén a súa colocación. No maxilar inferior, a situación anatómica do nervio dentario inferior pode presentar un problema debido á súa proximidade co futuro implante, facendo necesario reducir a lonxitude do implante ou empregar outras técnicas para evitar danalo.
Hai que ter en conta tamén o tipo de mordida do paciente; aos pacientes apretadores ou bruxistas (rinchadorese nocturnos) poden facernos fracasar algún implante por un exceso de carga sobre estes.

É importante pois, facer un diagnóstico previo o máis minucioso posible, analizando todos e cada un dos parámetros tanto clínicos como funcionais e por suposto estéticos.

Pacientes con edéntulos parciais

Outras indicacións importantes son os edéntulos posteriores que non queren levar unha prótese "con ganchos" ou cando hai ocos intermedios e, a pesar de poder levar algo fixo apoiado nos dentes, non queren rebaixar as pezas, especialmente se esas pezas tamén están intactas.

Falsas expectativas

A primeira contraindicación sería unha expectativa irreal do paciente; polo tanto é necesario facer un estudo serio e informar ao paciente de todos os problemas do seu caso sabendo o que se pode conseguir no campo da estética e da función e as limitacións que pode ter.

Enfermidade periodontal

Antes de colocar os implantes, a boca debe estar sa, é dicir, sen placa nin tártaro, sen caries, sen focos infecciosos, con mucosas saudables e coa posible enfermidade periodontal (piorrea) controlada.

Enfermidades sistémicas graves

Os pacientes con enfermidades sistémicas graves, con trastornos mentais importantes (debido á dificultade engadida do mantemento hixiénico dos implantes), drogodependentes (incluídos os fumadores e os alcohólicos) non deben levar implantes.

Fumadores

Con respecto aos fumadores, demostrouse que hai un maior risco de fallos do implante. É moi importante que o paciente non fume ou que fume menos de 5 cigarros ao día. A nicotina no tabaco provoca unha redución da proliferación de glóbulos vermellos e brancos e unha diminución do subministro sanguíneo aos tecidos orais (óso e enxivas), reducindo así a achega de osíxeno a esta zona, poñendo en perigo a osteointegración dos implantes.

Falta de óso ou soporte óseo

Nas persoas que teñen as mandíbulas moi reabsorbidas ou os ósos de mala calidade, podemos ter dificultades para colocar os implantes, xa que ocupan un volume e é necesaria unha altura e anchura mínimas. Nestes casos, pode ser necesario realizar un enxerto óseo previo.
Na parte traseira da mandíbula superior, os seos maxilares moi baixos (cavidades ocas de ambos os dous lados do nariz) tamén poden limitar a súa colocación. Na mandíbula inferior, a situación anatómica do nervio dental inferior pode presentar un problema debido á súa proximidade ao futuro implante, polo que é necesario reducir a lonxitude do implante ou empregar outras técnicas para evitar danalo.

Bruxismo

Tamén se debe ter en conta o a forma de morder de cada paciente; Os pacientes con apretadores ou bruxista (moedor nocturno) poden facer fallar un implante debido a un exceso de carga neles.
Por iso, é importante facer un diagnóstico preliminar o máis detallado posible, analizando todos e cada un dos parámetros clínicos e funcionais e, por suposto, estéticos.

Compártao
Síganos

Na nosa canle de Youtube, a canle de odontoloxía con máis visitas a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 55 tratamentos distintos e subtitulados en 15 idiomas diferentes.

Logo Dentalk

Proxecto da Clínica Médico Dental Pardiñas onde resolvemos dudas e preguntas máis frecuentes sobre temas de saúde bucodental