Especialidades dentais

Implantes dentais

¿Cómo é o tratamiento con implantes dentáis?

Antes de realizar calquera tratamento de restauración é importante realizar un estudo completo do caso.

Exame e diagnóstico

Nel se inclúe o exame oral, a historia clínica, estudos radiográficos, modelos de estudo da boca e outras probas complementarias que o clínico require segundo as necesidades de cada paciente.
Unha vez seleccionado o caso, o tratamento consiste nunha serie de pasos divididos nunha fase cirúrxica e unha fase protésica. Ambas fases son realizadas por especialistas con formación específica e adestramento na técnica. Se o paciente non ten dentes, normalmente non é necesario ningún tratamento preparatorio, pero se hai que extraer outro dente en mal estado, pode que sexa necesario esperar a que a mandíbula se cure antes de colocar os implantes (pódese requirir 2 , 3 ou máis meses).
Non obstante, na actualidade resolvemos moitos casos De xeito inmediato, extraemos os dentes, colocamos os implantes dentais e despois dunhas horas colocamos os dentes fixos.

Fase cirúrxica

  • Primeiro paso: "Instalación do implante ou implantes dentais".Seguindo unha técnica de gran precisión, colócanse as fixacións ou implantes dentais dentro do óso. A operación dura entre 1 e 2 horas e, normalmente, faise con anestesia local. O paciente non ten por qué notar grandes molestias, nin durante a operación nin despois da mesma. Nun maxilar onde non existe ningún dente adóitanse colocar entre 4 e 6 implantes dentais; neste caso non se necesita un implante para cada dente ausente.
  • Segundo paso: "Conexión de pilares"**. Este segundo paso faise despois dun período de cicatrización de entre 2 e 4 meses segundo se trate do maxilar inferior (mandíbula) ou do superior. Este período de tiempo é fundamental para que ocorra a "oseointegración" e os implantes queden fixados permanentemente ao óso. Para elo realízase unha pequena intervención na cal se conectan unhas extensións, chamadas pilares, aos implantes dentais. Sobre estes pilares conectarase a prótese, terminada nunha fase posterior. Durante o período de "oseointegración" pódese utilizar unha dentadura ou ponte provisional acondicionada, sobre todo para cubrir as demandas estéticas.
  • Na actualidade este segundo paso xa non adoita ser necesario, posto que se o implante dental na súa colocación queda ben ancorado xa se coloca o pilar de cicatrización no mesmo acto.

Fase protésica

  • Cando a xenxiva cura despois da segunda fase cirúrxica (uns quince días despois), comeza a fase protésica. O primeiro que hai que facer é tomar algunhas impresións (medidas) da boca. Despois, levará de 1 a 4 visitas, durante as cales se avaliará o axuste, a función e a estética dos novos dentes. Está claro que todo isto establécese previamente na planificación.
  • A nova prótese necesitará os coidados e revisións habituais, igual que se se tratase de dentes naturais, posto que aínda que estes novos deentes non van ter caries si poden aparecer problemas na súa emerxencia a través da enxiva.
Compártao
Síganos

Na nosa canle de Youtube, a canle de odontoloxía con máis visitas a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 55 tratamentos distintos e subtitulados en 15 idiomas diferentes.

Proxecto da Clínica Médico Dental Pardiñas onde resolvemos dudas e preguntas máis frecuentes sobre temas de saúde bucodental