Especialidades

Próteses dentais

Prótese Fixa Sobre Dentes Naturais - Ponte

A prótese dental fixa é un tratamento mediante reproducións dentais artificiais, confeccionados a medida, que se cementan a algúns dentes naturais, previamente desgastados, aos que cobren ou «enfundan».

Con elas conseguimos:

 • Restaurar partes deterioradas dos dentes.
 • Repoñer algúns dentes ausentes, nese caso os dentes que substitúen aos naturais que faltan (denominados pónticos) forman unha estrutura continua con fúndalas “” que os suxeitan aos dentes naturais adxacentes, desgastados (denominados alicerces). O nome de “pontes” foi adoptado porque, habitualmente as "fundas” sitúanse a ambos os dous lados dos pónticos, coma se se tratáse dunha ponte entre as dúas beiras dun río; algunhas veces, con todo, un dente postizo «queda no ar» por un dos lados, porque só se agarra a un ou máis dentes situados do outro lado, igual que un balcón sobresae da parede, e neste caso falamos de ponte en extensión (denominado «cantilever»).
 • A perda de óso (reabsorción) que se produce tras a perda do dente natural non se recupera ao colocar os implantes e a prótese fixa implantosoportada; o afundimento que ás veces se aprecia no beizo superior debido á perda de óso, non se solucionará completamente desta forma.

Limitacións das próteses fixas

 • A prótese fixa é das próteses máis cómodas e que menos problemas produce, pero non sempre é posible realizala e é máis custosa que a prótese removibel. Proporciona unha mastigación case natural e unha estética moi adecuada, aínda que non sempre se consegue pechar os espazos que puidesen crearse entre os dentes se retraeron as enxivas, por cuxos espazos, do mesmo xeito que sucede en condicións similares cos dentes naturais, ao falar pódese escapar saliva e aire, producindo certo «ceceo».
 • A prótese fixa é moito máis cómoda que a prótese removible xa que, á marxe de que non hai que retirala da boca para limpala, tampouco se move, pero esixe unha mellor hixiene dental diaria, e unha vixilancia máis frecuente por parte do dentista.
 • O proceso de atrofia natural dos ósos maxilares e das enxivas, co paso do tempo, deixa á vista a unión entre dentes e fundas, co que esteticamente se van comprometendo e poden chegar a necesitar a súa substitución.
 • Outras causas que poden facer necesaria a súa substitución son:
 • Lesións irrecuperables nos dentes de suxeición (alicerces), que obriguen a extraelos. Os cambios na forma dos maxilares e na posición dos dentes naturais, cando alteran a oclusión entre as arcadas superior e inferior, producindo unha perda de función.

Adaptación e acostumamento

 • Adóitase ter a impresión de que os dentes artificiais son demasiado grandes, sensación que desaparece ao cabo duns días.
 • A pronuncia dalgúns sons pode resultar un pouco diferente, pero normalízase ao cabo duns días.
 • É moi habitual morderse sen querer as fazulas e a lingua, pola tendencia destas a introducirse nos espazos onde faltaban dentes, pero en pouco tempo apréndese a evitalo.
Compártao
Síganos

Na nosa canle de Youtube, a canle de odontoloxía máis grande a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 80 tratamentos distintos e subtitulados en 15 idiomas diferentes, ademáis de información sobre procedementos, enfermidades e curiosidades dentais.

Logo Dentalk

Proxecto da Clínica Médico Dental Pardiñas onde resolvemos dudas e preguntas máis frecuentes sobre temas de saúde bucodental