Actualidade

A exodoncia - Todo sobre a extracción dental

A extracción dental, médicamente denominada como exodoncia, é o procedemento levado a cabo polo profesional odontolóxico para sacar un ou varios dentes dun paciente. Neste post falamos sobre os tipos, o proceso, as causas, as recomendacións e outros aspectos sobre a extracción de dentes.

1) Que é unha exodoncia?

Unha exodoncia é o termo médico utilizado para denominar á extracción dunha ou varias pezas dentais. A exodoncia realizarase sempre que estea xustificada por motivos clínicos.

1A) Por que motivos hai que extraer un dente?

Non hai que esquecer que a extracción dental é irreversible, e aínda que hai moitas formas de substituír dentes faltantes (implantes, pontes, próteses…), polo xeral, o obxectivo é tentar conservar a peza orixinal. Con todo, hai algunhas situacións nas que a extracción dental é necesaria.

1A.a) Unha carie moi estendida

Cando unha carie esténdese moito pode chegar a destruír o dente ata tal punto que non se pode recuperar con ningún tratamento conservador. Nestes casos, a extracción está xustificada.


1A.b) A enfermidade periodontal

Os casos máis avanzados de enfermidade periodontal poden chegar a afectar o óso dental de tal maneira que o dente queda sen soporte, polo que comeza a moverse. Na fase terminal desta enfermidade é posible ter que extraer unha ou varias pezas ao non ser posible conservalas de ningún xeito.


1A.c) Os traumatismos dentais

Un impacto na boca pode arrincar un dente de raíz (o que se coñece como avulsión dental), pero tamén fisurarlo ou fracturalo, dúas circunstancias nas que podería ser necesario extraer o dente.


1A.d) O absceso dental

O absceso dental, coloquialmente coñecido como flemón, é unha infección con pus que afecta á raíz. Segundo a causa ou o avance desta infección pode requirir a extracción do dente.


1A.e) Extracción de dentes en ortodoncia

A falta de espazo e a malposición dos dentes pode requirir a extracción de xeralmente os premolares para xerar o espazo necesario e así poder colocar os dentes na súa posición correcta cun tratamento de ortodoncia. Hai que ter en conta que, cos avances actuais, este procedemento é cada vez menos frecuente, xa que existen técnicas e mecánicas que permiten realizar movementos dentais máis complexos sen necesidade de extraccións.


1A.f) Os dentes supernumerarios

Un dente supernumerario é aquel que excede á dentición normal, é dicir, que supera ao número habitual de pezas dentais. Estes dentes poden non causar ningún tipo de problema, pero xeralmente producen apiñamentos, impactacións ou desprazamentos doutras pezas. Por todo iso, os dentes supernumerarios adoitan ser extraídos.

1A.g) Dentes impactados

Son aqueles que non erupcionan correctamente xa sexa por falta de espazo, por traumatismo ou por non chegar a nacer (axenesias). Aínda que hai tratamentos que permiten a súa recuperación, nalgúns casos a única alternativa é extraelos. O caso máis frecuente de dentes impactados son as moas do xuízo, nas que é frecuente que queden retidas dentro do óso por non ter o espazo suficiente para saír. Tamén son frecuentes os cabeiros impactados, que se adoitan traccionar cun tratamento de ortodoncia para levalo á súa posición natural.


1A.h) Dentes de leite que non caen

Ao longo da vida, o ser humano desenvolve dous denticiones, a dos dentes de leite, que son 20 pezas e adoitan aparecer ao longo dos dous primeiros anos, e os definitivos, que empezan a saír entre os 6 e 7 anos e estenderse ata a adolescencia. Os dentes de leite tenden a perderse co empuxe dos definitivos, pero poden non caerse ou non facelo no momento axeitado e pode ser requirida a extracción.


1A.i) As moas de xuízo

Os últimos dentes que erupcionan son as moas do xuízo, que adoitan aparecer entre os 17 e 24 anos. E aínda que nalgunhas situacións saen sen dar maior problema, moitos pacientes sofren con elas, polo que poden necesitar ser sacadas. As pericoronarites (unha infección ao redor dunha moa) e os tratamentos de ortodoncia (polo xeral as moas do xuízo extráense antes de realizar un tratamento de ortodoncia para permitir os movementos dentais correctos) son as causas máis frecuentes de extraccións dos cordais.

2) Como se realiza unha extracción dental

Unha vez determinada a necesidade de extraer un dente, é momento de realizala, teniendo en cuenta que dependendo da forma, o tamaño, a posición e a localización, a extracción pode ser máis ou menos complexa.

2A) Radiografía ou escáner ao paciente

Antes de realizar a extracción é fundamental facer un bo diagnóstico previo, por adóitao ser necesario facer un radiografía ou escáner da zona para ver correctamente a posición do dente, a súa forma e anatomía da zona para tratar.


2B) Aplícase anestesia local

As exodoncias realízanse con anestesia local, garantindo que o paciente non senta dor durante o tratamento. Neste caso, a anestesia adóitase aplicar ao redor da zona para intervir.


2C) Se luxa e extráese o dente

Unha vez a anestesia fixo efecto, o dentista realiza unha luxación do dente utilizando un botador. Logo colocará uns fórceps ao redor do dente para traccionar a peza e extraela con movementos suaves.


2D) Extracción cirúrxica

Ata o de agora describimos o que sería unha exodoncia simple, pero pode haber intervencións máis complexas que requiran de cirurxía. Esta pode incluír levantar a enxiva, eliminar o óso que rodea ao dente, dividir a peza en varios anacos etc. Se se realiza unha extracción cirúrxica, adoita ser necesario aplicar puntos de sutura posteriormente.


2E) Outras preguntas comúns sobre a extracción dental

Á mantenta do procedemento descrito ata o de agora, poden xurdir algunha destas dúbidas que respondemos a continuación.

2Ea.) É doloroso que che saquen un dente?

Hai que ter en conta que a extracción se realiza con anestesia local, polo que non debería doer. No caso de notar algunha molestia, podería ser porque a anestesia non se colocou correctamente ou porque hai algunha infección na zona.

2E.b) Cantos dentes pódense extraer nunha sesión?

Se as condicións médicas do paciente permíteno, é dicir, que non haxa problemas de coagulación, cardíacos, ou calquera outro problema sistémico o contraindique, é posible extraer calquera número de dentes na boca á vez.

2E.c) Que ocorre se a moa está rota?

Dependendo do tipo de fractura, a extracción podería ser máis ou menos complexa, mesmo podería ser necesario dividir a moa ou dente en partes para extraelo.

2E.d) Sempre hai que poñer puntos tras unha extracción dental?

Non, se a extracción non require ter que levantar a enxiva e o paciente non ten ningún problema de coagulación, a colocación de puntos non é necesaria. 


3) Recomendacións antes e despois dunha extracción dental

Aínda que a extracción dental é unha intervención sinxela e moi frecuente, non está exenta de riscos, polo que convén seguir unha serie de pautas antes e despois para minimizalos.

3A) A ter en conta antes dunha extracción dental

Antes de someterse a unha exodoncia, é fundamental informar ao odontólogo de calquera circunstancia que poida influír no seu correcto desenvolvemento. Aquí incluímos o consumo de calquera tipo de medicación, xa que algúns, como os anticoagulantes poderían afectar o proceso, ou a propensión para ter infeccións, xa sexa por ser diabético non controlado ou por ter un sistema inmune debilitado. 


Se estás baixo tratamento con bisfosfonatos ou anticorpos monoclonais, unha medicación frecuente en mulleres posmenopáusicas, con osteoporoses e/o cancro de mama, é fundamental comunicarllo ao teu dentista. Este tipo de medicación pode ter un efecto secundario que afecta á cicatrización do óso, especialmente despois dunha extracción dental, coñecida como osteonecrosis do maxilar. Nestes casos pode ser necesario a realización da extracción dental en combinación coa aplicación de factores de crecemento, como forma de prevención desta complicación. Estas situacións son as máis evidentes, pero non dubides en trasladar ao teu dentista calquera información sobre o teu estado de saúde e medicación.


3B) Pautas a seguir tras unha extracción dental

Tan importante é informar correctamente o profesional antes da intervención como seguir as recomendacións que fará tras a exodoncia. Diso dependerá moito o éxito do posoperatorio nas que as primeiras 24 horas son fundamentais.

3B.a) Nas primeiras 24 horas tras a extracción

Tras a extracción, é necesario que se deteña a hemorraxia e que se forme un coágulo na zona intervida. Para iso o dentista poñerá unha gasa no oco que deixou a peza que hai que manter no sitio uns 20 minutos aplicando unha lixeira presión, tempo que adoita tardar en formarse o coágulo. Se o sangrado persiste, repetirase o procedemento cunha gasa nova durante uns 20 minutos. De non cesar é importante contactar co teu odontólogo. Ese primeiro día tamén hai que evitar enjuagarse, cuspir, beber con palliña para evitar sangrados. Por último, é normal sentir molestias cando se pase o efecto da anestesia, polo que o habitual é que o dentista prescriba algúns analxésicos e mesmo antibióticos se existe infección. Recoméndase aplicar frío local se se inflama a zona.


3B.b) Que facer durante os tres primeiros días tras unha extracción

Evita calquera contacto coa zona da extracción durante os 3 primeiros días, como é o impulso de tocar o oco coa lingua. Tamén se recomenda masticar ao lado contrario á extracción para evitar que restos de alimentos entren no alvéolo. En xeral, nos días vindeiros, hai que consumir alimentos suaves e fríos. Tamén, evita consumir alcol e tabaco, xa que poden atrasar a curación. Se experimentas dor intensa ou febre despois de pasar tres días, é importante acudir ao teu dentista, xa que poderías estar a desenvolver unha infección ou unha alveolite.


3B.c) Consellos para a primeira semana tras unha extracción dental

Evitar realizar esforzos ou actividade física intensa durante esta semana. Os dentes hai que lavalo con normalidade, pero NON hai que pasar o cepillo pola zona intervida, onde se recomenda utilizar unha gasa para limpala. Fumar sempre é un hábito desaconsellable, pero especialmente durante o proceso de cicatrización, xa que pode atrasar a cicatrización e aumentar o risco de padecer unha infección. 


3B.d) Acode ao dentista para as revisións e ante calquera problema

Os días vindeiros a unha extracción dental, é fundamental acudir ás revisións programadas polo dentista, pero tamén facelo ante a mínima anomalía no proceso de cicatrización.


4) Posibles complicacións tras unha exodoncia

Aínda que a exodoncia realícese correctamente e o paciente siga a machada as pautas indicadas polo profesional, é habitual que na zona intervida se inflame, aparezan hematomas ou se se perciba unha lixeira sensación de incomodidade ou dor, síntomas que tenden a desaparecer por si sós. Con todo, algúns posoperatorios poden ser máis complicados e producirse calquera destes problemas:

4A) A alveolite, dor intensa tras unha extracción dental

Una das complicacións máis dolorosas que poden acompañar a unha exodoncia é a alveolite, que adoita ocorrer tres ou catro días despois da extracción. En condicións normais fórmase un coágulo de sangue para protexer a zona intervida. Falamos de alveolite cando este coágulo rompe ou non se forma correctamente, deixando ao descuberto o óso e os nervios, producindo unha dor moi intensa. Aínda que a alveolite pode ser causada por diversos factores, o consumo de tabaco é un dos principais  causantes.

4B) Infección na zona intervida

Por pequena que sexa, calquera cirurxía non está exenta de riscos e as infeccións son un deles. A falta de hixiene, o consumo de tabaco, a impactación de alimentos… poden contaminar a zona e provocar unha infección.


4C) Dano a estruturas próximas

Aínda que o profesional sempre vai tratar de facer o traballo da forma máis precisa posible, durante a extracción poderían danarse algunhas estruturas próximas á zona intervida, como poden ser dentes, nervios, óso, etc. En casos excepcionais, a extracción dun dente inferior pode danar os nervios próximos, o que pode resultar en entumecimiento, hormigueo ou sensibilidade na zona. Estes síntomas a miúdo melloran co tempo, pero nalgúns casos, poden ser permanentes. No caso de extraccións dentais na zona posterior superior da boca, existe un risco de que o seo maxilar poida verse afectado, o que podería provocar unha sinusite maxilar ou unha comunicación orosinusal.


4D) Sangrados excesivos tras a exodoncia

Aqueles pacientes que teñan problemas de coagulación, que tomen medicamentos anticoagulantes ou que non sigan as normas posoperatorias, poderían experimentar sangrados anormais tras a intervención. Se isto ocorre, aplica presión constante na zona cunha gasa durante 20 minutos e ponche en contacto co teu dentista.


4E) Hinchazo e hematomas

Aínda que polo xeral non adoitan ocorrer, en ocasións é posible que a zona se inflame e prodúzanse hematomas. Isto vai depender das características do paciente, da delicadeza do procedemento, da complexidade da extracción e do seguimento das normas posoperatorias, entre outras cousas.


4F) Dificultade para abrir a boca tras unha extracción

O trismo é a incapacidade de abrir completamente a boca, que pode deberse a múltiples causas, entre elas consecuente a unha extracción dental. Pode ser temporal ou, en raras ocasións, persistente, e xeralmente débese á inflamación dos músculos da mandíbula ou a unha infección. O trismo adoita mellorar co tempo e o tratamento adecuado.


4G) Dor ou contractura nas articulacións temporomandibulares

Durante o procedemento de extracción, é posible que se requira unha apertura de boca prolongada para acceder ao dente e realizar a extracción. Esta posición pode causar tensión nas articulacións temporomandibulares, o que podería levar a dor ou contractura. A inflamación e a hinchazo na zona da extracción tamén poden afectar a función das articulacións temporomandibulares e causar molestias.


4H) Osteonecrose maxilar

Trátase dun efecto secundario dos medicamentos antirresortivos (tomados normalmente para a osteoporose, como os bisfosfonatos e os anticorpos monoclonales) que poden afectar á cicatrización do óso, provocando a súa necrose. Por iso, en caso de estar a recibir algún tratamento deste tipo, é fundamental informar o dentista. 

4I) Reaccións alérxicas

Aínda que é moi infrecuente, algunhas persoas poden experimentar reaccións alérxicas aos materiais utilizados no procedemento ou medicamentos.


5) Extracción de dentes e posoperatorio na Coruña

Se vives na Coruña ou arredores e crees que necesitas unha extracción dental ou calquera outro tratamento odontolóxico, en Clínica Pardiñas estaremos encantados de recibirte. Contacta connosco sen compromiso.

Categoría Cirurxía oral
Compártao

Moitas enfermidades comúns empezan na boca

Infartos, diabetes, artrites, demencia, cancro… e outras enfermidades comúns poden ter a súa orixe na boca. Aquí explicámosvos esta relación.

Ler máis

Remedios caseiros para dez problemas bucais frecuentes

Estes remedios caseiros poden axudar a facer máis levadíos os síntomas dalgúns dos problemas bucais máis frecuentes. Toma nota!

Ler máis

As consecuencias do consumo de drogas na saúde oral

As drogas son prexudiciais para a saúde xeral, pero poden afectar especialmente á boca. Estas son as principais consecuencias das drogas na saúde oral.

Ler máis
Síganos

Na nosa canle de Youtube, a canle de odontoloxía máis grande a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 80 tratamentos distintos e subtitulados en 15 idiomas diferentes, ademáis de información sobre procedementos, enfermidades e curiosidades dentais.

Logo Dentalk

Proxecto da Clínica Médico Dental Pardiñas onde resolvemos dudas e preguntas máis frecuentes sobre temas de saúde bucodental