Actualidade

A ponte dental - Tipos, partes e colocación da ponte

A ponte dental é un tipo de prótese fixa que serve para restaurar os dentes perdidos. Neste artigo falamos dos distintos tipos de ponte que existen, as partes que o compoñen e o seu funcionamento.

A) A ponte dental: un tipo de prótese fixa

Como comentabamos, a ponte é un tipo de prótese dental fixa, é dicir, un tratamento mediante reproducións dentais artificiais confeccionadas a medida que se cementan a algúns dentes naturais, previamente desgastados, que se cobren ou «enfundan». As próteses fixas, xa sexa en forma de coroas unitarias ou pontes, serven para restaurar partes deterioradas dos dentes ou para repoñer pezas ausentes.


A1) De que partes componse unha ponte dental?

A ponte dental está composta, basicamente, de dous elementos: o póntico e o piar. O póntico é o dente ou dentes artificiais que substitúen o dente ou dentes ausentes e está unido ás outras coroas que conforman a ponte. Os piares son os dentes adxacentes onde se cementarán ditas coroas. O nome de pontes foi adoptado porque, habitualmente, as fundas sitúanse a ambos os dous lados dos pónticos, coma se se tratase dunha ponte entre as dúas beiras dun río.


B) Que tipos de ponte dental existen?

Aínda que o máis común é a ponte dental de tres pezas, existen outros formatos de ponte dental que tamén poden ser considerados en determinadas situacións

B1) A ponte dental de tres pezas

Como anticipabamos, a ponte dental de tres pezas é unha das opcións máis comúns e é aquel que se sustenta sobre dúas pezas adxacentes. Para a súa colocación é  necesario tallar os dentes veciños e convertelos nos piares da devandita ponte. Unha vez modelados, tomaranse unhas impresións dos dentes que servirán para deseñar e fabricar a ponte que posteriormente se cementará sobre os piares. 


B2) Maryland, outro modelo de ponte dental

O ponte tipo Maryland permite a colocación dunha ponte sen a necesidade de tallar completamente os dentes lindeiros. Neste caso, só desgástase lixeiramente a superficie das pezas contiguas para, a continuación, tomar uns rexistros da boca do paciente e deseñar e fabricar a peza que se cementará sobre os dentes preparados previamente. Convén remarcar que a resistencia deste tipo de ponte é menor, polo que se adoita recomendar para zonas de pouca mastigación ou como ponte provisional.


B3) A ponte voladizo ou cantiléver

Unha última posibilidade para repoñer dúas pezas dentais contiguas é a colocación dunha prótese que ten unha extensión, tamén chamado voladizo ou cantiléver. Hai que ter en conta que esta prótese sostense só dun lado, polo que é máis inestable e, do mesmo xeito que o anterior, é recomendable colocala en zonas de pouca carga masticatoria.

C) Como se realiza unha ponte dental?

O primeiro que hai que facer é realizar un correcto diagnóstico previo, que pode incluír radiografías, fotografías, escáneres intraorais etc. Unha vez analizada a función e demanda estética do paciente procédese a planificar o tratamento. No caso de que a opción indicada sexa a colocación dunha ponte dental, realizarase o tallado das pezas que formarán parte da ponte e actuarán a modo de piares. Unha vez realizado o tallado procederase a tomar unhas impresións da zona, para posteriormente fabricar a ponte dental. A fabricación desta prótese fixa pode realizarse nun laboratorio protésico ou mediante impresoras 3D ou máquinas fresadoras en diferentes materiais, en función da demanda estética e funcional.


Normalmente colócase unha ponte provisional no momento de tallado das pezas dentais para cubrilas, protexelas e liquidar a demanda estética ata que a ponte definitiva estea fabricada. Esta ponte provisional pode ser deseñado dixitalmente previamente ou realizalo directamente en clínica a partir dun encerado virtual (reconstrución dixital das pezas do paciente) ou analóxico da boca do paciente. Unha vez a prótese definitiva está fabricada, procédese ao cementado da mesma. Por último compróbase a oclusión e o axuste dos puntos de contacto cos dentes veciños.


C1) De que material está feito a ponte?

O uso dun ou outro material para a elaboración da ponte depende, principalmente, das condicións anatómicas e funcionais do paciente. Se buscamos resistencia, adóitase recorrer a algúns metais como o titanio, o cromo-cobalto ou zirconio. Se a prioridade é estética entón adóitase apostar polas cerámicas, aínda que tamén poden combinarse con certos metais que lle acheguen resistencia. A resina é outro dos materiais usados, aínda que a súa resistencia é menor, polo que adoita usarse para repoñer pezas de forma provisional. Esta opción tamén é a máis económica. Hai que ter en conta que unha ponte dental ben elaborado e conservado pode durar moitos anos. 


C2) Que coidados require unha ponte dental?

Do mesmo xeito que cos dentes naturais, os pacientes portadores de próteses fixas necesitan un coidado e hixiene rutineira para mantelos nun estado saudable. Cobra máis importancia se cabe a hixiene nas zonas onde existen pontes, xa que é máis fácil que os restos de comida e placa acumúlense. Para poder hixienizar as pontes correctamente existen diversos utensilios como o superfloss, o irrigador ou os cepillos interproximais, que se introducen no espazo que existe entre o póntico e a enxiva para limpar os restos que poidan quedar atrapados. Ademais é recomendable evitar morder cousas duras coas próteses fixas xa que poden descementarse ou mesmo fracturarse. Por último, acudir ás revisións periódicas co teu dentista axudará a manter as túas próteses e previr posibles complicacións.


D) Ponte dental VS. Implante dental - Que opción é mellor?

Aínda que a ponte é unha alternativa perfectamente funcional para substituír dentes faltantes, non é inocua, polo que é fundamental analizar cada caso de maneira individual e realizar un correcto diagnóstico para elixir o tratamento máis axeitadoo. En liñas xerais, adóitase recomendar o implante antes que a ponte, pero ambos teñen as súas vantaxes e inconvenientes. 

D1) Vantaxes da ponte dental

O primeiro que hai que aclarar é que non todos os pacientes son aptos para levar implantes, polo que, nestes casos, a ponte dental sería a única alternativa para restaurar dentes de forma fixa. Doutra banda, para a colocación da ponte dental non é necesario realizar ningunha cirurxía, algo polo que si que hai que pasar en caso da colocación de implantes. Por último, as pontes adoitan ser máis económicas que os implantes, unha razón que pode ser de peso en determinadas situacións.

D2) Desvantaxes e limitacións da ponte dental

A pesar de que a ponte dental ten algúns aspectos positivos, non hai que esquecer que para poñelos é necesario tallar os dentes adxacentes aínda cando estes estean sans. De igual maneira, a diferenza do que si que ocorre co implante, coa ponte non hai estímulo no óso dental, polo que este pode comezar a reabsorberse co tempo afectando á estética e función. Tamén pode ocorrer que, se un dos piares da ponte sofre un dano ou unha carie e é necesario extraelo, necesitarase unha ponte nova tallando de novo outro dente que actúe de piar, ou na súa falta a colocación de implantes dentais.


E) Colocación de ponte dental na Coruña

Se vives na Coruña e estás interesado na colocación de pontes dentais ou nalgún outro tipo de tratamento de restauración, en Clínica Médico Dental Pardiñas somos especialistas na materia, polo que estaremos encantados de atenderche sen ningún compromiso.

Categoría Implantoloxía
Compártao

Moitas enfermidades comúns empezan na boca

Infartos, diabetes, artrites, demencia, cancro… e outras enfermidades comúns poden ter a súa orixe na boca. Aquí explicámosvos esta relación.

Ler máis

Remedios caseiros para dez problemas bucais frecuentes

Estes remedios caseiros poden axudar a facer máis levadíos os síntomas dalgúns dos problemas bucais máis frecuentes. Toma nota!

Ler máis

As consecuencias do consumo de drogas na saúde oral

As drogas son prexudiciais para a saúde xeral, pero poden afectar especialmente á boca. Estas son as principais consecuencias das drogas na saúde oral.

Ler máis
Síganos

Na nosa canle de Youtube, a canle de odontoloxía máis grande a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 80 tratamentos distintos e subtitulados en 15 idiomas diferentes, ademáis de información sobre procedementos, enfermidades e curiosidades dentais.

Logo Dentalk

Proxecto da Clínica Médico Dental Pardiñas onde resolvemos dudas e preguntas máis frecuentes sobre temas de saúde bucodental