Especialidades

Enfermidades das enxivas

Cirurxía estética das enxivas

Ás veces hai pacientes cunha ampla liña de sorriso que detectan unha retracción na enxiva nun ou máis dentes e afeando o seu sorriso. Hoxe en día, para resolver estes problemas, hai técnicas de cirurxía mucoxenxival totalmente contrastadas con resultados moi aceptables.
Está claro, coma sempre, que primeiro débese facer un diagnóstico correcto do caso, analizar as causas e despois escoller a técnica axeitada ao seu caso particular.
En primeiro lugar, debemos descartar a existencia dunha enfermidade periodontal de base (piorrea) , nese caso debe primeiro tratarse. Despois de analizar o caso e obter as conclusións oportunas, tomamos a decisión de mellorar a estética. Para iso existen diferentes técnicas e materiais que podemos empregar segundo a necesidade do caso.

Causas das enxivas en retroceso

Enxivas finas

Como ocorre coa pel do noso corpo, algunhas persoas a teñen máis delgada ou grosa, e o mesmo ocorre coas enxivas. Xeneticamente pódese determinar que é máis delgada ou máis grosa.
As persoas con enxivas máis delgadas corren un maior risco de recesión, xa que o grosor da enxiva protexe de axentes externos que poden danala.

Enfermidade periodontal

A enfermidade periodontal fai que se perda o óso que rodea os dentes. A medida que se perde este óso, a enxiva pode acompañalo, xa que o óso é o soporte da enxiva. Nos casos de enfermidade periodontal avanzada, é típico ver espazos negros entre os dentes, precisamente debido a esta perda de óso e enxiva.
Nos casos de retroceso das enxivas por enfermidade periodontal, non será posible recuperar a posición orixinal da enxiva.

Traumatismos mecánicos ou de cepillado

Unha técnica de cepillado incorrecta ou o uso dun cepillo con dureza elevada poden provocar microtraumatismos na enxiva que, se se mantén no tempo, pode facer que a enxiva se retraia.

Perda de óso

Calquera perda de óso que se produza ao redor dos dentes pode provocar a recesión das enxivas, xa que perden o apoio e o subministro de nutrientes.

Ortodoncia

Oa movementos inadecuados dos dentes durante o tratamento de ortodoncia poden provocar a reabsorción de parte do óso que rodea o dente, provocando a conecuente recesión de enxivas.
Este tipo de retracción é típica nos incisivos inferiores, debido a un exceso de movemento cara a adiante, o que provoca que ese óso que rodea o dente na súa cara anterior desapareza, deixando a raíz do dente completamente espida ou cunha cantidade mínima de enxiva.

Cales son as consecuencias da recesión de enxivas?

Ás veces, a falta de enxiva adherida pode presentar unha recesión xenxival. Isto pode provocar problemas de sensibilidade, saúde e estéticos.
Un dente que ten parte da súa raíz exposta pode xerar sensibilidade especialmente a cousas frías e ácidas, porque a raíz do dente non está cuberta de esmalte como a coroa, ofrecendo unha protección moi importante, senón que está cuberta de cemento, que é compoñente fino e débil.
Ademais de ser capaz de causar sensibilidade, tamén é máis sinxelo que se desenvolvan caries nesta superficie, acumulen máis placa e tártaro, o que pode provocar xenxivite ou periodontite.
A retracción de enxivas tamén implican un problema estético, xa que se perde a harmonía e a relación de proporcións entre dente e enxiva.

¿Como se tratan as retraccións de enxivas?

Enxertos de enxiva:

Hai diferentes tipos de técnicas empregadas para tratar as recesións de enxiva.
Algunhas destas técnicas consisten en facer un enxerto subepitelial. O procedemento consiste na obtención dun pequeno anaco de enxiva do padal que despois se enxerta na zona previamente preparada onde existe a recesión. A zona irá curando gradualmente, cubrindo así a lesión. Este novo tecido será exactamente idéntico ás áreas adxacentes. O proceso de curación leva aproximadamente 6 semanas, pero a remodelación da enxiva pode continuar ata 12 meses despois.
Podemos corrixir outros tipos de recesións cun enxerto xenxival libre tamén obtido do padal que transferimos á base da recesión para crear unha banda de enxiva forte nesa zona cuxa función é evitar unha maior retracción. Nunha segunda fase podemos traer esa enxiva firme que agora temos cara á coroa para tratar de cubrir a recesión.

Outra técnica para cubrir as recesións é empregar materiais para enxertos de animais ou humanos en lugar do propio tecido do paciente. O enxerto modélase en función da anatomía da recesión que se vai cubrir. O tipo de enxerto curará do mesmo xeito que o propio tecido conxuntivo do paciente. Con estas técnicas, non só conseguimos cubrir a recesión, senón que tamén conseguimos un espesor de enxiva suficiente para evitar a súa reaparición e lograr unha correcta saúde xenxival.

Microcirurxía plástica

Existen múltiples técnicas de microcirurxía que nos axudan a corrixir as retraccións de enxivas e mellorar ese sorriso.
Un deles é facer unha retallo desprazado (tomando a enxiva a carón da recesión para desplazala á zona da recesión). Tamén podemos empregar diferentes materiais tanto de orixe animal como humano, como o coláxeno ou a matriz dérmica acelular.

Sorriso xenxival e xenxivectomía:

O sorriso xenxival é unha alteración facial, especialmente enfocada ao sorriso, que se define pola exposición excesiva das enxivas ao sorrir.
Para corrixir este problema, realízase un procedemento chamado xenxivectomía, que consiste simplemente en recortar o exceso de enxiva que cobre a coroa do dente, expoñendo unha maior cantidade de dente, logrando así unha mellora estética.
Outra solución para as enxivas demasiado longas, é dicir, o chamado sorriso xenxival, pode ser o alongamento da coroa do dente, que é o segundo procedemento periodontal estético máis común entre pacientes menores de 50 anos, segundo unha enquisa realizada realizado entre numerosos periodoncistas.
Co alargamento da coroa, o exceso de enxivas e tecido óseo recontornéase para expoñer máis parte do dente natural. Isto pódese facer a un dente para que coincida coa liña da enxiva ou a varios dentes para deixar un amplo sorriso natural.

Compártao
Síganos

Na nosa canle de Youtube, a canle de odontoloxía máis grande a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 80 tratamentos distintos e subtitulados en 15 idiomas diferentes, ademáis de información sobre procedementos, enfermidades e curiosidades dentais.

Logo Dentalk

Proxecto da Clínica Médico Dental Pardiñas onde resolvemos dudas e preguntas máis frecuentes sobre temas de saúde bucodental